Dr. Gelletich Miklós

Dr. Gelletich Miklós ♦ 1840-1915


Dr. Gelletich Miklós I840. május 25-én született Fiumében. A Gelletich család Lovranból származott, tagjai évszázadokon át tengerészek voltak, illetve tengeri kereskedelemmel foglalkoztak. Gelletich Miklós a gimnáziumot Fiumében végezte. Jogi tanulmányokat I86I és I 865 között a Bécsi Tudományegyetemen folytatott. Jogi doktori diplomát 1865-ben szerzett. Szakmai pályafutását ügyvédként kezdte, és már 1865-ben a fiumei városi képviselőtestület tagjává választották. 1868. június 21-én a városi képviselőtestület küldöttségével Zágrábban a horvát bánnál járt, hogy a képviselőtestület nevében tiltakozzon Fiume közjogi helyzetének módosítása ellen. Képviselőként a horvát országgyűlésben szavazatával ellenezte, hogy Fiume Horvátország része legyen. 1870-ben a Fiumei Magyar Kormányzóság titkárává nevezték ki. E minőségében tevékeny részese volt az új városi statútum szövegének elkészítésében.

A városi képviselőtestület tagjaként I 879-ben Fiume város hódolóküldöttségében az I. Ferenc József ezüstlakodalma alkalmából rendezett ünnepélyen vett részt. A trónörököst üdvözlő küldöttségnek szintén tagja volt. 1882-ben a regnikoláris bizottság tagjává választották. 1896-ban a városi képviselőtestület első alelnökeként az állásáról lemondott Ciotta János polgármestert helyettesítve az új polgármester megválasztásáig a polgár-mesteri teendőket is ellátta. Bosznia-Hercegovina okkupá-ciójakor a Vöröskereszt Egylet helyi titkáraként nyújtott értékes segítséget. Szolgálataiért a király az „Ő császári és királyi fensége jogtanácsosa" címmel tüntette ki. A fiumei Szent Vitus templom gondnokának, valamint az „Asilo di Carità per l’Infanzia” kisdedóvó igazgatójának is kinevezték.' Felesége Giuseppina N. Minach volt, házasságukból gyermek nem született. Királyi közjegyzőnek dr. Gelletich Miklóst az igazságügyi miniszter 1877 áprilisában nevezte ki — a Fiumei és Magyar Tengerparti Királyi Kormányzóságnál — a Fiumei Királyi Törvényszék területére, az elhunyt Giacich Viktor császári és királyi közjegyző helyére. Ekkor, az összeférhetetlenséget megszüntetve, lemondott a kormányzóságnál betöltött titkári állásáról. Közjegyzői irodája a Fiumare folyó melletti via del Teatro 417- szám alatti házában működött. A helyi igazságszolgáltatásban hivatalos olasz nyelv mellett magyar és német nyelvi jogosítvánnyal is rendelkezett. A szakmai tevékenységen kívül társtulajdonosa volt a Libero és a Superbo elnevezésű, hosszú utazásra alkalmas vitorlás hajóknak. Aktív részese volt Fiume város közéletének is. A fent felsoroltakon túl 1890-ben először választották meg a város első alpolgármesterének. Tagja volt a városi adóügyi és mentelmi bizottságnak. Eseti megbízásként részt vett a Sugár út és a házszámok kiosztására alakult bizottságok munkájában. 1887-ben kezdeményezte, hogy a Deák-mauzóleumban a fiumeiek állítsanak emléket a haza bölcsének. 1889-ben részt vett a Kossuth Lajos meglátogatására szervezett Turin—Párizs úton. I 891 -június 23-án a város egyik vezetőjeként volt részese az I. Ferenc József magyar király fiumei látogatása alkalmából rendezett ünnepségeknek. Majd 1894-ben a román királyi párt kalauzolta a városban. Ugyanabban az évben Fiume város küldöttségének vezetője volt Kossuth Lajos budapesti temetési ünnepségén. 1897 augusztusában, amikor a Fiume függetlenségét követelő Autonomista Párt magyar érzelmű politikája ellen tüntetett, a politikai válságot megelőzve lemondott tisztségéről. 1901-ben azonban újból beválasztották a képviselőtestületbe. A városi képviselőtestületi tagságért kapott tiszteletdíját jótékonysági célra ajánlotta fel. Szerteágazó közéleti tevékenységét jelzi, hogy ő volt a Vöröskereszt Egylet helyi tagozatának elnöke, valamint a Casino Patriottico elnöke is. Miután az l88l-ben alakult Fiumei Magyar Dalárda első elnökének is megválasztották, I 894-ben országos dalünnepséget szervezett, amelynek keretében az ország minden tájáról érkező dalkörök mutatták be műsorukat. Ezenkívül a Fiumei Tisztviselők Egyesületének alelnöke és a Club Alpino Fiumano elnöke volt. Szintén 1894-ben a Cirkvenica Tengeri Fürdő és Klimatikus Gyógyhely Részvénytársaság alapító tagjai közé tartozott. Alelnökként vett részt a Prima società generale d’assicurazione del’impegiati della Monarchia austro-ungarica biztosítótársaság munkájában. A „Mutue’’ Fejlesztési Tanácsnak, valamint a Molino Zakalj Részvénytársaság felügyelőbizottságának is tagja volt. 1897-ben érdemei elismeréséül a József főherceg jogi tanácsosa címmel tüntették ki. 1901-ben a Vìskorona-rcnd III. Osztálya kitüntetésben részesült. Írásai rendszeresen jelentek meg a helyi La Bilancia című olasz napilapban. A Marina e Commercio 1869 és 1873 közötti évfolyamaiban a Diritto marittimo in tempo di guerra (Tengerészeti jog háború idején) című tanulmánya és a váltóról (Sulle cambiali) írt cikke jelent meg. 1901-ben a Mohovich Kiadónál L’autonomia di Fiume, Appunti storici e considerazioni című, (cgy regi fiumei) álnéven írt tanulmánya látott napvilágot. Szakírói munkássága mellett szépirodalommal is foglalkozott, lefordította Jókai Mór A kalózkirály című regényét, amely 1901-ben szintén a Mohovich Kiadónál jelent meg Il re dei pirati címmel. Szerkesztő munkatársa a Borovszky Samu főszerkesztő által kiadott reprezentatív Magyarország vármegyéi és városai sorozat Fiume és a magyar—horvát tengerpart című kötetének volt. Műgyűjtőként elsősorban Fiume régi látképeit, metszeteit gyűjtötte. 1903-ban a Nemzetközi Tengerjogi Egyesület fiumei ülésén meghívott szakértőként vett részt. Dr. Gellctich Miklós királyi közjegyző 1915- augusztus 22-én hunyt el Fiumébcn. A fiumei Kozala temetőben helyezték örök nyugalomra a Gellctich család kriptájában.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 3. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 4. Antunovits József ♦ 1822-1891
 5. Babos Péter * 1818-1888
 6. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 7. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 8. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 9. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 10. Dr. Balassa PÁL 1885-1963
 11. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 12. DR. BATTA PÉTER 1881-1960
 13. Dr. Bertin József • 1892-1945
 14. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 15. Dr. Charmant Oszkár
 16. DR. DERNER RICHARD ♦
 17. Dr. Ferenczi Antal . 1883-1944
 18. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 19. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 20. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 21. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 22. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 23. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 24. Dr. Jelich Mihály » 1881-1961
 25. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 26. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 27. Dr. Király Károly ♦ 1886
 28. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 29. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 30. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 31. Dr. Kurcz Henrik * 1880.
 32. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 33. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 34. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 35. Dr. Major József ♦ 1895
 36. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 37. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 38. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 39. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 40. Dr. Noszlopy Gáspár » 1857-1924
 41. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 42. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 43. Dr. Reviczky Jenő 1871
 44. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 45. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 46. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 47. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 48. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 49. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 50. Dr. Sirchich György 1868-1937
 51. Dr. SÓTI Ádám 1874
 52. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 53. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 54. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 55. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 56. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 57. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 58. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 59. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 60. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 61. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 62. Dr. Vojnich Lajos 1866-1902
 63. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 64. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 65. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 66. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 67. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 68. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 69. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 70. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 71. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 72. Kovátsfy Ágoston * 1848 körül
 73. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 74. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 75. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 76. Mezey Zsigmond 1849
 77. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 78. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 79. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 80. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 81. Salamon Dénes ♦ 1902
 82. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 83. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 84. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 85. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 86. Török Ernő
 87. Ursziny Pál • 1852-1910
 88. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 89. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 90. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890