Dr. Charmant Oszkár

Dr. Charmant Oszkár * 1861-1925


Donaufeldi dr. Charmant Oszkár 1861. február 27-én született, Charmant Rudolf császári és királyi pénzügyminisztériumi főtanácsos és Kantz Izabella fiaként, Budán. A Lotaringiából származó francia eredetű család első ismert őse, Joseph Charmant a l8. században állt az osztrák császár szolgálatában. Az osztrák nemességet von Donaufeld — dunamezői — előnévvel 18 5 8-ban kapták. Dr. Charmant Oszkár jogi tanulmányokat a Budapesti Tudományegyetemen folytatott. Az ügyvédi vizsgát szintén Budapesten tette le, I886 körül. Tanulmányainak befejezése után Rupp Zsigmond budapesti közjegyző irodájában volt közjegyző-helyettes. Királyi közjegyzőnek 1892-ben Fiumébe nevezték ki, ahol a város közéletébe is aktívan bekapcsolódott. A Club Alpino Fiumano, a Cercle Français de Fiume, a Società Filarmonico-Drammatica, a Società Mercantile „Lloyd Fiumano” és a fiumei Magyar Tisztviselők Országos Egyesülete is tagjává választotta. 1895-től szerkesztette a közjegyzőség első folyóiratát, Folyóirat a perenkívüli törvénykezés és a közjegyzői gyakorlat számára címmel, amelynek cikkeit is jórészt maga írta. A lap kiadása kezdettől fogva nagy nehézségekbe ütközött, kiadása 1897-től átmenetileg szünetelt is. Időközben Budapesten I896. június 2-án házasságot kötött Török Irénnel. Házasságukból négy gyermek született: Oszkár (1897), Szevér (1898), Izabella (I900) és Pál (I906). Dr. Charmant Oszkárt 1900-ban Budapestre, a főváros VII. kerületébe helyezték. Közjegyzői irodáját a Károly körút 19- szám alatt nyitotta meg. Neves ügyfelei között volt gróf Károlyi Mihály, gróf Károlyi László, Weiss Manfréd, Chorin Ferenc és IV Károly király is. 1904- május I-jétől dr. Charmant Oszkár főszerkesztésében újból kiadták a közjegyzőség folyóiratát, immár Királyi Közjegyzők Közlönye címmel. A lap szerkesztését dr. Holitscher Szigfrid segítette. 1909- december 18-án az országos egylet központi bizottságának ülésén jelentette be, hogy lemond a lap szerkesztéséről, mivel az igazságügyi miniszter a közjegyzői rendtartás reformjának és az örökösödési eljárás módosításának előkészítésével bízta meg kormánybiztosi minőségben. Az országos egylet dr. Charmant Oszkár reformjavaslatainak támogatása érdekében a közjegyzői kamarákat kereste meg a szakmai vélemények begyűjtése miatt. Az egységes bírói és ügyvédi vizsga jogszabálytervezetében igazságügyi vizsga bevezetését javasolta. Német és olasz bites tolmácsi jogosítvánnyal is rendelkezett. A közjegyzői karból 1902-től az elsők között választották meg a bírói és ügyvédi szakvizsgabizottság cenzorának. 1912-ben a nemzetközi közjegyzői kongresszus választotta be elnökségébe. A Budapesti Királyi Közjegyzői Kamarában több alkalommal töltötte be a titkári, alelnöki tisztet, majd I9I7-ben, Rupp Zsigmond halálát követően a kamara elnökévé választották. Ebben az időszakban Károlyi Mihály bizalmasa, jogi tanácsadója is volt. Továbbá felügyelőbizottsági tagja volt a Budapest Erzsébetvárosi Takarékpénztár, a későbbi Nemzeti Takarékpénztár Rt.-nek, a Gácsi Gyapjúszövet és Finom Posztógyár Rt.-nek és a Weiss Manfréd Acél- és Fémművek Rt.-nek, igazgatósági tagja a Szent Margitsziget Gyógyfürdő Rt.-nek és a Hungária Bank Rt.-nek. Az őszirózsás forradalom után a népkormány ideiglenes megbízással Bécsbe rendkívüli követnek nevezte ki. Nagyköveti megbízása alatt meghatalmazásával dr. Holitscher Szigfrid, a kamara titkára látta el az elnöki teendőket. 1919- február 22-én titkos diplomáciai küldetéssel Rómába utazott, hogy Sonnino olasz külügyminiszterrel egy esetleges magyar-román konföderációról tárgyaljon. Az olasz közvetítéssel létrejött magyar diplomáciai kezdeményezés azonban nem vezetett eredményre. A Tanácsköztársaság ideje alatt Svájcba menekült. Rövid ideig Zürichben élt emigrációban, ahol Magyarország területi megcsonkítása ellen folytatott élénk publicisztikai tevékenységet. A Neue Zürcher Zeitungban a nyugat-magyarországi kérdésről írt cikket, amelyben kifejtette, hogy a nyugat-magyarországi németek nem Német-Ausztriát akarják választani, hanem hazafias érzelmeik alapján továbbra is a magyar nemzethez kívánnak tartozni. Külön füzetet jelentetett meg francia és magyar nyelven Magyarország a békekonferencián — Recrudescunt vulnera... címmel, amelyben statisztikai adatok felsorolásával is érvel Magyar-ország területi megcsonkítása ellen. 1919 decemberében Huszár Károly miniszterelnök a Békeelőkészítő Bizottság politikai tanácsadójának jelölte ki, a Nemzeti Demokrata Párt delegáltjaként.49 1921-ben a lefegyverzés kérdéséről Genfben tartott előadást, amelyben hangsúlyozta, hogy a világháborúban győztes államoknak is be kellene tartani a fegyverzetcsökkentési előírásokat. Szintén I92I-ben a frissen alakult Francia—Magyar Kereskedelmi Kamara alelnökévé választották. 1922-ben a parlamentben a világháborút követő román megszállás után fizetendő jóvátétel aktuális kérdéseiről számolt be. 192 3-ban a nép-szövetségi uniók ligájának Bécsben tartott nagygyűlésén vett részt, ahol a kisebbségekre vonatkozó kérdéseket tárgyalták. Szintén 1923-ban a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségében a háborús jóvátétel kérdéséről tartott előadást, amelyben kifejtette, hogy Magyarország a háború alatt oly mértékű kárt szenvedett, hogy a győztes hatalmaknak nem tartozik jóvátételt fizetni. Mindezek mellett a Société Littéraire Franco-Hongroise elnevezésű kulturális egyesületnek is alelnöke volt. Amikor 1925-ben a magyar királyi közjegyzőség fél évszázados fennállásának megünneplésére készült, dr. Charmant Oszkár Ausztriában tartózkodott, ahol a Habsburg-dinasztia, illetve IV Károly Ausztriában maradt vagyonának Svájcba történő átmentését segítette. 1925- május 29-én az itthoni jubileumi rendezvényre készülő ünnepi beszédének írása közben Innsbruckban, szállodai szobájában hunyt el. A kortársak és az utódok által is a legnagyobb magyar királyi közjegyzőnek tartott dr. Charmant Oszkár temetésére a Vízivárosi temetőben került sor, ahonnan a temető felszámolását követően hamvait az Óbudai temetőben, a Kantz család sírboltjában helyezték örök nyugalomra.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Antunovits József ♦ 1822-1891
 6. Babos Péter * 1818-1888
 7. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 8. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 9. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 10. Dr. Balassa PÁL 1885-1963
 11. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 12. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 13. DR. BATTA PÉTER 1881-1960
 14. Dr. Bertin József • 1892-1945
 15. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 16. Dr. Ferenczi Antal . 1883-1944
 17. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 18. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 19. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 20. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 21. Dr. Jelich Mihály » 1881-1961
 22. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 23. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 24. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 25. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 26. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 27. Dr. Kurcz Henrik * 1880.
 28. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 29. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 30. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 31. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 32. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 33. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 34. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 35. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 36. Dr. Noszlopy Gáspár » 1857-1924
 37. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 38. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 39. Dr. Reviczky Jenő 1871
 40. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 41. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 42. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 43. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 44. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 45. Dr. Sirchich György 1868-1937
 46. Dr. SÓTI Ádám 1874
 47. Dr. Szabó József
 48. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 49. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 50. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 51. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 52. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 53. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 54. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 55. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 56. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 57. Dr. Vojnich Lajos 1866-1902
 58. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 59. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 60. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 61. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 62. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 63. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 64. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 65. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 66. Kovátsfy Ágoston * 1848 körül
 67. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 68. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 69. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 70. Mezey Zsigmond 1849
 71. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 72. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 73. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 74. Salamon Dénes ♦ 1902
 75. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 76. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 77. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 78. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 79. Török Ernő
 80. Ursziny Pál • 1852-1910
 81. Verzár József ♦ 1834-1881
 82. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 83. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 84. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890