KULAI KÖZJEGYZŐI HIVATAL

KÖZJEGYZŐI HIVATAL


Kula közjegyzői székhelyet az 1874- december I7-én kiadott 4164- IME számú rendelettel létesítették. I9I9-ben az impériumváltással a székhely megszűnt. 1941-ben, amikor az illetékességet az 5470/1941. IM rendelettel újraszabályozták, két közjegyzői székhelyet létesítettek. A közjegyzői székhely 1875 és 1919, majd I94I és 1944 között a Szegedi Királyi Közjegyzői Kamarához tartozott.1 Illetékessége a Kulai Járásbíróság területére terjedt ki. A székhely illetékességi területén élő lakosság száma 1880-ban 4I 083, 1910-ben 54 275, 1941-ben 56 825 fő volt. A székhely illetékességi területén nemzetiségi megoszlás szerint l880-ban 20 43 3 magyar, 17323 horvát, szerb, szlovén, 1211 német és 2116 fő egyéb nemzetiségű ember élt. I9I0-ben a magyarok száma 30 465, a horvát, szerb, szlovénoké 22 834, a németeké 756, az egyéb nemzetiségűeké 220 fő volt. 1941-ben a magyar lakosság száma 3 3 842, a horvát, szlovén, szerb 21 962, a német 592, az egyéb nemzetiségűeké 429 főre változott. Az ügyforgalmi adatokat tekintve Kula I. székhelyen 1903-ban a közjegyzői okiratok száma 30, a végintézkedéseké 8, a tanúsítványoké 698, a hagyatékoké 494, a bírói megbízásoké 78, a magánbeadványoké 279 volt. 191 5-ben 54 névaláírás hitelesítés, 345 hagyaték, 107 másolathitelesítés, 16 óvás, 1463 magánbeadvány keletkezett. 1942-ben 207 közjegyzői okirat, I6 végintézkedés, 6OO tanúsítvány, 1 letét, 376 hagyaték és 172 magánbeadvány született. Kula 2. székhelyen 1942-ben a közjegyzői okiratok száma 211, a végintézkedéseké 8, a tanúsítványoké 2376, a letéteké I, a hagyatékoké 3Sí, a bírói megbízásoké I, a fordításoké 1002, a magánbeadványoké I50 volt. A személyi adatokat tekintve Kula I. székhelyre I 875-ben Kovátsfy Ágostont nevezték ki, aki I 886-ban lemondott állásáról. Helyére 1886-ban Mczey Zsigmond hódsági közjegyzőt helyezték át, ő az 19 I 5-ben bekövetkezett haláláig látta el szolgálatát. 1915-ben dr. Nagy Pétert helyezték át Zentárói, aki az első világháborút követő impériumváltásig szolgálhatott Kukán. 1941-ben az illetékes katonai parancsnokság ideiglenes hatállyal dr. Keller Lőrincet nevezte ki. Kinevezését magyar királyi közjegyzői minőségben az igazságügyi miniszter megerősítette. Közjegyzői szolgálatát az 1944. évi impériumváltásig látta el. Kula 2. székhelyre 1941-ben az illetékes katonai hatóság ideiglenes megbízással dr. Schick Károlyt nevezte ki, akinek a kinevezését az igazságügyi miniszter megerősítette, és aki az 1944. évi impériumváltásig látta el Kulàn a közjegyzői szolgálatot. Erre a székhelyre 1941 -ben az illetékes katonai hatóság ideiglenes megbízással dr. Kurcz Henriket is kinevezte, de az ő kinevezését az igazságügyi miniszter nem erősítette meg, így közjegyzői szolgálata 1941 végén megszűnt.