Kovátsfy Ágoston * 1848 körül

Kovátsfy Ágoston * 1848 körül


Kovátsfy Ágoston I848 körül született, ismeretlen helyen. Jogi tanulmányokat valószínűleg I866 és I87O között a Pesti Tudományegyetemen folytatott.4 Szakmai pályafutása Bács-Bodrog vármegye tiszti karában kezdődött. I 868-ban a vármegye törvényszéki jegyzőjének és törvényszéki ülnöknek választották. I872-ben a Zombori Királyi Törvényszék bírája volt.11 Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter 1875-ben Kulára nevezte ki. Közjegyzői munkáját pontatlanul végezte, a kamara felé a kötelezettségeit nem vagy csak jelentős késedelemmel teljesítette. A sorozatos kötelezettségszegései jogkövetkezményeit megelőzendő I 886-ban lemondott közjegyzői állásáról, amit a miniszter elfogadott. Lemondását követően a Szabadkai Ügyvédi Kamara Kula székhellyel jegyezte be tagjai sorába. 1911 végén a Szabadkai Ügyvédi Kamara az I908. évi XL. tv. 7- §-a alapján törölte az ügyvédek névjegyzékéből, miután két éven keresztül a megindított végrehajtás ellenére sem fizette az ügyvédi nyugdíjintézet járulékát.10 További sorsa ismeretlen.

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Antunovits József ♦ 1822-1891
 6. Babos Péter * 1818-1888
 7. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 8. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 9. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 10. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 11. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 12. DR. BATTA PÉTER 1881-1960
 13. Dr. Bertin József • 1892-1945
 14. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 15. Dr. Charmant Oszkár
 16. DR. DERNER RICHARD ♦
 17. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 18. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 19. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 20. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 21. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 22. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 23. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 24. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 25. Dr. Király Károly ♦ 1886
 26. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 27. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 28. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 29. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 30. Dr. Kurcz Henrik * 1880.
 31. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 32. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 33. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 34. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 35. Dr. Major József ♦ 1895
 36. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 37. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 38. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 39. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 40. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 41. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 42. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 43. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 44. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 45. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 46. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 47. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 48. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 49. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 50. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 51. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 52. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 53. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 54. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 55. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 56. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 57. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 58. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 59. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 60. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 61. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 62. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 63. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 64. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 65. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 66. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 67. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 68. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 69. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 70. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 71. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 72. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 73. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 74. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 75. Rakics János ♦ 1825
 76. Salamon Dénes ♦ 1902
 77. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 78. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 79. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 80. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 81. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 82. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 83. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 84. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890