Dr. Kurcz Henrik * 1880.

Dr. Kurcz Henrik * 1880.


Dr. Kurcz Henrik l880-ban született Overbászon. Jogi tanulmányokat I 89S és I902 között Strasbourgban, majd a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen folytatott. Az ügyvédi vizsgát I908-ban tette le Budapesten. A Szabadkai Ügyvédi Kamara I908-ban Kula székhellyel jegyezte be tagjai sorába.41 Az első világháború alatt a szabadkai 6. honvéd gyalogezrednél teljesített katonai szolgálatot. A Kulai Polgári Kaszinó elnöke volt. A Szerb—Horvát—Szlovén Református Egyházmegye naptára szerint az egyházmegye főgondnoka volt. Közjegyzőnek I94I-ben az illetékes járási katonai parancsnokság közigazgatási osztálya ideiglenes megbízással Kukára nevezte ki. Kinevezését az igazságügyi miniszter nem erősítette meg.1942-ben az Alsóbaranya-Bácsi református egyházmegye főgondnokának választották. Az impériumváltásig ügyvédként dolgozott. További sorsa nem ismert.

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Antunovits József ♦ 1822-1891
 6. Babos Péter * 1818-1888
 7. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 8. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 9. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 10. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 11. Dr. Charmant Oszkár
 12. DR. DERNER RICHARD ♦
 13. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 14. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 15. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 16. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 17. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 18. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 19. Dr. Jelich Mihály » 1881-1961
 20. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 21. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 22. Dr. Király Károly ♦ 1886
 23. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 24. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 25. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 26. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 27. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 28. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 29. Dr. Major József ♦ 1895
 30. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 31. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 32. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 33. Dr. Nagy Péter » 1860-1932
 34. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 35. Dr. Noszlopy Gáspár » 1857-1924
 36. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 37. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 38. Dr. Rausch Alfréd » 1904-1945
 39. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 40. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 41. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 42. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 43. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 44. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 45. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 46. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 47. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 48. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 49. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 50. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 51. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 52. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 53. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 54. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 55. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 56. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 57. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 58. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 59. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 60. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 61. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 62. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 63. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 64. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 65. Kovátsfy Ágoston * 1848 körül
 66. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 67. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 68. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 69. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 70. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 71. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 72. Rakics János ♦ 1825
 73. Salamon Dénes ♦ 1902
 74. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 75. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 76. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 77. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 78. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 79. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 80. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 81. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890