MURASZOMBATI KÖZJEGYZŐI HIVATAL

KÖZJEGYZŐI HIVATAL


Muraszombat közjegyzői székhelyet 1875-ben létesítették az 1874- december 17-én kelt, 4164. szám alatt kiadott IME rendelet alapján. Muravidék visszatérését követően az illetékességet az 5470/1941- IM számú rendelettel újraszabályozták. Muraszombat közjegyzői székhely 1875 és 1919, majd 1941 cs 1944 között a Szombathelyi Királyi Közjegyzői Kamarához tartozott.1 Illetékessége a Muraszombati Járásbíróság területére terjedt ki.

A székhely illetékességi területén élő lakosság száma l880-ban 39 947, I9I0-ben 47 466, I94I-ben 42 266 fő volt. A székhely illetékességi területén nemzetiségi megoszlás szerint l880-ban 2891 magyar, 10 szlovén, horvát, szerb, 2687 német és 34 3 59 fő egyéb nemzetiségű ember élt. I9I0-ben a magyarok száma 4050, a szlovén, horvát, szerbeké 17, a németeké 1942, az egyéb nemzetiségűeké 41 457 fő volt. I94I-ben a magyar lakosság száma 4073, a szlovén, horvát, szerb 36 973, a német 460, az egyéb nemzetiségűeké 760 főre változott.2 Az ügyforgalmi adatokat tekintve Muraszombat székhelyen 191 5-ben 6l névaláíráshitelesítés, 286 hagyaték, 37 másolathitelesítés és 17 magánbeadvány keletkezett/ A személyi adatokat tekintve Muraszombat székhelyre I 875-ben Babos Pétert nevezték ki, aki 1878-ban lemondott állásáról. Pintér Miklóst 1878-ban nevezték ki, és ő az I 888-ban bekövetkezett haláláig látta el a szolgálatot. Helyére Török Ernő kapott kinevezést, akinek közjegyzői állása I9I9-ben az impériumváltás miatt szűnt meg. 1941-ben dr. Pintér Miklóst nevezték ki, ő 1944-ig, az újabb impériumváltásig látta el Muraszombaton a közjegyzői szolgálatot.

Galéria