Török Ernő

Török Ernő


Török Ernő születési és családi adatai ismeretlenek, jogi tanulmányainak befejezését követően, I878. július 4-től Gaár Frigyes szombathelyi közjegyző irodájában volt bejegyzett közjegyzőjelölt. 1886-tól közjegyző-helyettesként szintén Gaár Frigyes közjegyző irodájában dolgozott. Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter I888. július 5-én Muraszombatba nevezte ki. A helyi közélet aktív részese volt. 1888-ban a muraszombati kaszinó újjáalakításának kezdeményezői közé tartozott. I891. február 26-án házasságot kötött Olaszy Róza tanítónővel. 1901-ig a Muraszombati Mezőgazdasági Bank Részvénytársaság igazgatósági elnöke volt. A muraszombati járási tanítókor magyarosító és közművelődési szakosztályának munkájában is részt vett azzal a céllal, hogy a szakosztály alakuljon át egy vendvidéki magyar nyelvterjesztő egyesületté. I908-ban egy helyi állatvédő egyesület megalapítását támogatta.50 Közérdekű célokra szívesen tett adományokat. Vörösmarty Mihály budapesti szobrára 2 koronát, a Magyar Vöröskereszt javára 20 koronát adományozott.51 Közjegyzői szolgálata az impériumváltással szűnt meg. 1919. december I7-én Anton Koder szlovén (jugoszláv) királyi közjegyző került a helyére.Török Ernő 1920-ban halt meg Muraszombatban, sírja ma már nem található meg.

Galéria