Babos Péter * 1818-1888

Babos Péter * 1818-1888


Szentgyörgyvölgyi Babos Péter I818-ban született Bagonyán. Édesapja Babos József, Zala vármegye táblabírája volt. Jogi tanulmányokat a Budapesti Tudományegyetemen folytatott. Az ügyvédi vizsgát követően, amit szintén Budapesten tett le, 1847. június 14- és 1849- október 31. között a Zalalövői járás esküdtje volt. A szabadságharc ideje alatt megyei esküdtként feladata volt, hogy a honvédek közé az újoncok állítását segítse. A szabadságharc bukása után nem vállalt közigazgatási állást. 1854-ben azonban már az Alsólendvai járás tollnoka, jegyzője volt. I86I januárjától az Alsólendvai járás közigazgatási segédje lett. Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter a muraszombati ügyvédet 1875-ben Muraszombatra nevezte ki. Egyike volt a Szombathelyi Királyi Közjegyzői Kamara alapító tagjainak. I878. december I-jén azonban lemondott közjegyzői állásáról. Ezt követően ismét ügyvédként dolgozott, illetve földbirtokosként bagonyai birtokán gazdálkodott. Babos Péter I888. október 31-én hunyt el Bagonyán. Sírja a helyi temetőben ma már nem található meg.

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Antunovits József ♦ 1822-1891
 6. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 7. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 8. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 9. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 10. Dr. Balassa PÁL 1885-1963
 11. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 12. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 13. DR. BATTA PÉTER 1881-1960
 14. Dr. Bertin József • 1892-1945
 15. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 16. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 17. Dr. Charmant Oszkár
 18. DR. DERNER RICHARD ♦
 19. Dr. Ferenczi Antal . 1883-1944
 20. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 21. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 22. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 23. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 24. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 25. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 26. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 27. Dr. Jelich Mihály » 1881-1961
 28. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 29. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 30. Dr. Király Károly ♦ 1886
 31. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 32. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 33. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 34. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 35. Dr. Kurcz Henrik * 1880.
 36. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 37. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 38. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 39. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 40. Dr. Major József ♦ 1895
 41. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 42. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 43. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 44. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 45. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 46. Dr. Noszlopy Gáspár » 1857-1924
 47. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 48. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 49. Dr. Rausch Alfréd » 1904-1945
 50. Dr. Reviczky Jenő 1871
 51. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 52. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 53. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 54. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 55. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 56. Dr. Sirchich György 1868-1937
 57. Dr. SÓTI Ádám 1874
 58. Dr. Szabó József
 59. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 60. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 61. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 62. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 63. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 64. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 65. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 66. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 67. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 68. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 69. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 70. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 71. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 72. Dr. Vojnich Lajos 1866-1902
 73. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 74. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 75. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 76. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 77. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 78. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 79. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 80. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 81. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 82. Kovátsfy Ágoston * 1848 körül
 83. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 84. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 85. Mezey Zsigmond 1849
 86. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 87. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 88. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 89. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 90. Rakics János ♦ 1825
 91. Salamon Dénes ♦ 1902
 92. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 93. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 94. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 95. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 96. Török Ernő
 97. Ursziny Pál • 1852-1910
 98. Verzár József ♦ 1834-1881
 99. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 100. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 101. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890