Domahidy Sándor

kir. közjegyző


kir. közjegyző Szatmárnémetiben (1875–1894) kir. közjegyző Marcaliban (1894)

1840. február 28-án született Rozsályon,Domahidy Pál alispán és Maróthy Lujza gyermekeként. Középiskolai és a jogi tanulmányait Debrecenben és Sárospatakon végezte, ügyvédi oklevelét Budapesten szerezte meg. Hosszabb külföldi tanulmányúton vett részt, beutazta Franciaországot, Németországot és Svájcot, ahol különösen a közigazgatási élet tanulmányozásával foglalkozott. Visszatérve útjáról 1867-ben a szatmári királyi pénzügyi igazgatósághoz kincstári ügyésszé nevezték ki. 1874. október 31-én Szatmárnémetiben házasságot kötött Böszörményi Vilmával, akitől Elza, Alexandrin és Pál nevű gyermekei születtek. 1875-ben az igazságügyi miniszter Szatmárnémeti székhelyre kinevezte királyi közjegyzőnek. A Debreceni Királyi Közjegyzői Kamara alapító tagja. 1894-ben Marcaliba történt áthelyezése után állásáról lemondott és gazdálkodni kezdett. Domahidán élete utolsó szakában mintagazdaságot létesített. Tagja volt Szatmár vármegye
törvényhatósági és közigazgatási bizottságának,  Szatmár Vármegyei Gazdasági Egyesület elnöke, az Ecsedi-láp Lecsapoló és Szamosbalparti Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat alelnöke, a Szatmár Vármegyei Takarékpénztár Részvénytársaság vezérigazgatója. 1908. január 28-án Szatmárnémetiben hunyt el, Domahidán temették el.