DR. CSÁKAY ALBERT

özjegyző Ógyallán


(1894–n. a.) közjegyző Ógyallán (1941–1946) közjegyző Dunavecsén (1946) közjegyző Nagykanizsán (1946–1949)

Szamosújváron született 1894. szeptember21-én, Csákay Ferenc és Jávorszky Katalin gyermekeként.
Egyetemi tanulmányait részben Budapesten, részben Szegeden folytatta. 1915. november 16-tól a dési magyar királyi 32. honvéd gyalogezred tagjaként harcolt az első világháborúban. 1918. március 1-től nyolc hónapon át a délnyugati fronton, Észak- Olaszországban teljesített katonai szolgálatot. Jogi diplomáját 1925. június 12-én szerezte meg a szegedi Ferenc József Tudományegyetemen. Pályáját mint banktisztviselő kezdte. Házasságot kötött Tersztyánszky Mariettával, akitől nem született gyermeke, sőt pár év múlva elváltak. 1925. július 1-től 1925. október 31-ig dr. Band Lajos, 1925. december 1-től 1926. Október 9-ig dr. Cottely Géza, majd utódja, dr. Haller Károly budapesti királyi közjegyzők mellett közjegyzőjelölt. 1926. október 9-től 1928. január 24-ig ügyvédjelölt
Rónay György és Arnold Ferenc ügyvédek irodájában. Miután sikeresen letette a részvizsgákat a Budapesti Ügyvédvizsgáló Bizottság előtt, 1929. június 24-én átvehette ügyvédi 1933. április 15-ig dr. Barcs Ernő budapesti közjegyző, majd 1933. április 16-től dr. Hanny Tódor királyi közjegyző közjegyzőhelyettese Győrben. Az igazságügyi miniszter 1941. április 15-én Ógyallára nevezte ki közjegyzőnek. Az impériumváltás után állásától megfosztották és kiutasították az országból. A miniszter 1946-ban Dunavecsére, majd saját kérésére még ugyanezen évben Nagykanizsára helyezte át.
Győrbe állami szolgálatba átvették 1950. január 1-től, de ténylegesen Mosonmagyaróváron
dolgozott közjegyzőként még néhány évig. További sorsa ismeretlen.