DR. POZSOGÁR REZSŐ

(1884–1946) kir. közjegyző Nagykanizsán (1944–1946)


Bánokszentgyörgy településen született 1884. április 17-én, Pozsogár Lajos és Alszeghy
Szidónia gyermekeként. Középiskolai tanulmányait Kőszegen és Szombathelyen folytatta, egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetemen végezte.
1914. január 5-én kötött házasságot Pilchta Olgával, házasságukból gyermek nem született.
Az ügyvédi oklevél megszerzése után 1914-ben Csáktornyán nyitott saját ügyvédi irodát,
ahonnan 1919-ben az impériumváltás miatt menekülnie kellett. Ekkor Letenyén telepedett
le, és nagy erővel vetette bele magát a helyi társadalmi és társasági életbe. Részt vett a község szinte minden közérdekű mozgalmában. A letenyei római katolikus hitközség és iskolaszék elnökének választotta, majd a Letenye Járási Ipartestület iparhatósági biztosa lett. Igazgatója a helyi takarékpénztárnak, Zala vármegye törvényhatóságának bizottsági tagja, és a vármegye tiszti főügyészének is megválasztották. A földművelésügyi minisztérium által szervezett munkásjogvédő irodának – amely a gazdasági cselédeket ingyenes jogvédelemben részesítette – a vezetője. A Hangya Szövetkezet letenyei fi ókjának egy éven át volt igazgatója. Az 1926. évi választások alkalmával
Somogyi Béla (Fajvédő Párt) és Dobrovics Milán (Egységes Párt) jelöltek voltak az ellenfelei. A pótválasztás során nyerte el az abszolút többséget Somogyi Bélával szemben, a Keresztényszociális és Gazdasági Párt programjával. 1931-ben már nem vállalta a megmérettetést, betegsége miatt visszalépett a jelöltségtől, és folytatta ügyvédi hivatásának gyakorlását. 1939-ben súlyos csapás érte, amikor felesége hosszan tartó betegségben elhunyt. 1944-ben az igazságügyi miniszter kinevezte
Nagykanizsa 2. számú székhelyre közjegyzőnek. Új hivatását csak rövid ideig gyakorolhatta,
mert 1946-ban elhunyt. A letenyei temetőben a családi sírboltba, felesége mellé helyezték