DR. GÁSPÁR (GOLDBERGER) ÖDÖN

közjegyző Nagykanizsán (1878–n.a.)


1878. augusztus 18-án született Szarvason Goldberger Ödön néven, Goldberger Ignác
kereskedő és Bassa Rozália gyermekeként. Középiskolai tanulmányait 1888 és 1895 között
a szarvasi evangélikus főgimnáziumban folytatta, ahol 1896-ban jó eredménnyel érettségizett.
Jogi tanulmányait ezt követően az Eperjesi Jogakadémián, a Budapesti Tudományegyetemen
és a kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem végezte. Diplomája megszerzése után mint ügyvédjelölt helyezkedett el Szarvason. 1901 szeptemberében a Nagyváradi Királyi Ítélőtábla elnöke a járásbírósághoz joggyakornokká nevezte ki. Állásáról pár hét múlva lemondott, és Glasner Adolf szarvasi ügyvéd irodájában dolgozott tovább ügyvédjelöltként. Miután sikeresen letette az ügyvédi vizsgáit, 1903-ban az Aradi Ügyvédi Kamara felvette névjegyzékébe, és Szarvason nyitott saját ügyvédi irodát. 1904-ben kérésére a Zalaegerszegi Ügyvédi Kamara tagjai közé átjegyezte,
és székhelyét ekkor Szarvasról a somogyi Csurgóra helyezte át. 1904. április 14-én kötött házasságot Csurgón Pick Irmával, házasságukból egy fiúgyermek született. Goldberger Ödön hamar beilleszkedett Csurgó város és Somogy megye társadalmi életébe. A Csurgói Takarékpénztár Részvénytársaság
előbb jogtanácsosává, majd vezetőjévé választotta. 1915-től vármegyei tiszteletbeli alügyész,
aki részt vett Somogy vármegye jogi képviseletének ellátásában. 1926-tól tagja a Kaposvári
Ügyvédi Kamara választmányának. A csurgói izraelita hitközség elnöke. Csurgó mellett közel háromezer hektár területű termőföldet bérelt. 1929ben a kormányzó a miniszterelnök előterjesztésére,
az ügyvédi pályán szerzett érdemei elismeréséül, a magyar királyi kormány-főtanácsosi 1937-ben az eredeti Goldberger vezetéknevét belügyminiszteri engedéllyel Gáspárra magyarosította. Sikerült elkerülnie, hogy a holokauszt alatt deportálják. Inke melletti birtokán bújt meg a csendőrök elől. Az igazságügyi miniszter 1946-ban Nagykanizsára nevezte ki közjegyzőnek, ahol 1949-ig dolgozott. Állami szolgálatba nem vették át, további sorsa ismeretlen.