DR. BATTA PÉTER 1881-1960

DR. BATTA PÉTER 1881-1960


Dr. Batta Peter l88l. október I 5-én született Gödöllőn. Édesapja Batta Péter aszódi nevelőintézeti munkafelügyelő, édesanyja Szilágyi Ilona volt. A középiskolát Aszódon és a budapesti Szent István Gimnáziumban végezte. Az érettségi vizsgát 1900-ban tette le. Jogi tanulmányokat 1900 és 1905 között a Budapesti Tudományegyetemen folytatott. Jogi doktori oklevelet 1905. április I-jén szerzett. Egyéves önkéntesi katonai szolgálatát a 32. tábori vadászzászlóaljnál teljesítette. Ügyvédjelölt előbb dr. Gaál Elek aszódi ügyvéd, később dr. Székely Géza budapesti ügyvéd irodájában volt. Az ügyvédi vizsgát 1909. november 29-én Budapesten tette le. I9I0-ben a Szabadkai Ügyvédi Kamara tagjaként Magyarkanizsán nyitott ügyvédi irodát. 1914. május 2-án Apatinban házasságot kötött Szavadill Júliával. Miközben a friss házasok nászútja Franciaországba vezetett, kitört az első világháború, és dr. Batta Pétert  Marseillebe internálták, ahonnan 1919-ben tért haza. Házasságából két gyermek született, Júlia és Piroska. Ügyvédi munkája mellett 1921-ben a Magyar Párt magyarkanizsai szervezetének vezetője volt. Közéleti szerepvállalásán kívül irodalmi tevékenységet is folytatott. A Szenteleky Kornél által szerkesztett Kalangyában népzenegyűjtéssel kapcsolatos cikkei, más kisebb írásai az újvidéki Reggeli Újságban jelentek meg. Tagja volt több társadalmi szervezetnek is, például a Magyarkanizsai Gazdakörnek, a Katolikus  Körnek, a Kaszinónak, a Lövészegyletnek, valamint a Szentelcky Irodalmi Társaságnak. Királyi közjegyzőnek 1941-ben az igazságügyi miniszter Palánkára nevezte ki. 1944-ben a Délvidék kiürítésekor családjával együtt Magyarországra menekült. Ezt követően közjegyző-helyettesként dr. Pazonyi Elek Imre kecskeméti közjegyző irodájának volt a tartós helyettese. Királyi közjegyzőnek 1947-ben az igazságügyi miniszter Pécsváradra helyezte át. 1950-ben állami szolgálatba átvették, de csak egy évig lehetett állami közjegyző. Ezután alkalmi munkákat vállalt, s végül a Betonútépítő Vállalat segédmunkása volt. Dr. Batta Péter I960, január 22-én Pécsváradon hunyt el. Sírja a helyi temetőben ma is megtalálható. 

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Babos Péter * 1818-1888
 6. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 7. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 8. Dr. Balassa PÁL 1885-1963
 9. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 10. Dr. Bertin József • 1892-1945
 11. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 12. Dr. Charmant Oszkár
 13. DR. DERNER RICHARD ♦
 14. Dr. Ferenczi Antal . 1883-1944
 15. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 16. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 17. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 18. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 19. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 20. Dr. Jelich Mihály » 1881-1961
 21. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 22. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 23. Dr. Király Károly ♦ 1886
 24. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 25. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 26. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 27. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 28. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 29. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 30. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 31. Dr. Major József ♦ 1895
 32. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 33. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 34. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 35. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 36. Dr. Noszlopy Gáspár » 1857-1924
 37. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 38. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 39. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 40. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 41. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 42. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 43. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 44. Dr. Sirchich György 1868-1937
 45. Dr. SÓTI Ádám 1874
 46. Dr. Szabó József
 47. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 48. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 49. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 50. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 51. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 52. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 53. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 54. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 55. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 56. Dr. Vojnich Lajos 1866-1902
 57. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 58. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 59. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 60. Dr. Zeisz Károly
 61. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 62. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 63. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 64. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 65. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 66. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 67. Kovátsfy Ágoston * 1848 körül
 68. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 69. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 70. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 71. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 72. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 73. Salamon Dénes ♦ 1902
 74. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 75. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 76. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 77. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 78. Ursziny Pál • 1852-1910
 79. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 80. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 81. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 82. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890