Visy Lajos kir. közjegyző Dárdán

kir. közjegyző Dárdán (1880–1886)


1851. április 5-én született Pécsváradon, dr. Visy István királyi törvényszéki orvos és Geöcz Franciska gyermekeként. Középiskolai tanulmányait 1861-től Pécsen a ciszterci rend katolikus főgimnáziumában
folytatta, ahol 1869. augusztus 3-án sikeres érettségi vizsgát tett. Jogi tanulmányait 1869 és 1871 között a Pécsi Jogakadémián végezte. 1871-től Danitz Antal pécsi ügyvéd irodájában ügyvédjelölt, majd 1872. október 10-én sikeres bírói államvizsgát tett. 1873. Április 1-től a Pécsi Királyi Törvényszéken részben mint joggyakornok, részben mint aljegyző folytatott joggyakorlatot. 1875. július 15-én egészségügyi okok miatt saját kérésére állásából felmentették.
1875. augusztus 1-től Bánff ay Simon pécsi királyi közjegyző mellett dolgozott mint joggyakornok
közjegyzőjelölt. Még ebben az évben sikeres ügyvédi vizsgát tett. 1880-ban az igazságügyi miniszter Dárdára kinevezte királyi közjegyzőnek, ahonnan 1886-ban Mohácsra helyezte át.