Visy Lajos közjegyző Mohácson

közjegyző Dárdán és Mohácson


1851. április 5-én született Pécsváradon, dr. Visy István királyi törvényszéki orvos és Geöcz Franciska gyermekeként. Középiskolai tanulmányait 1861-től Pécsen a ciszterci rend katolikus főgimnáziumában
folytatta, ahol 1869. augusztus 3-án sikeres érettségi vizsgát tett. Jogi tanulmányait 1869 és 1871 között a Pécsi Jogakadémián végezte. 1871-től Danitz Antal pécsi ügyvéd irodájában ügyvédjelölt, majd 1872. október 10-én sikeres bírói államvizsgát tett. 1873. Április 1-től a Pécsi Királyi Törvényszéken részben mint joggyakornok, részben mint aljegyző folytatott joggyakorlatot. 1875. július 15-én egészségügyi okok miatt saját kérésére állásából felmentették.
1875. augusztus 1-től Bánff ay Simon pécsi királyi közjegyző mellett dolgozott mint joggyakornok
közjegyzőjelölt. Még ebben az évben sikeres ügyvédi vizsgát tett. 1880-ban az igazságügyi miniszter Dárdára kinevezte királyi közjegyzőnek, ahonnan 1886-ban Mohácsra helyezte át.
Több alkalommal is beválasztották a Pécsi Királyi Közjegyzői Kamara választmányának
tagjai sorába. Irodájában dr. Philipp Ferenc ügyvéd volt a közjegyzőhelyettes. Mivel Visy elefánti-
ázisban szenvedett, így járni nem tudott, ideje nagy részében irodája belső szobájában ült, míg helyettese a külső szobában foglalt helyet. A mohácsi járásban az volt a szokás ekkor, hogy a nagykorú fiú örökös átvette a hagyatékot, és a többnyire még kiskorú lányt az árvaszék útján a gyámpénztárba befi zetendő készpénzösszeggel elégítette ki. Dr. Philipp Ferenc is ezt a gyakorlatot követte, de a pénzt
nem küldte be a gyámpénztárba, hanem elsikkasztotta. A bűncselekményről mit sem sejtő közjegyzőn
az örökösök egy idő után keresni kezdték a pénzt. Több ilyen esetben érkeztek feljelentések a Pécsi Királyi Közjegyzői Kamarához. Visy Lajos magas összeget fi zetett meg büntetésül, míg helyettesét 1912. Novemberében Mohácson az utcán tartóztatták le, és pár évet börtönben is ült. Visy Lajos, miután a dolog kitudódott, azonnal lemondott állásáról. A miniszter ténylegesen1913. január 19-ével
mentette fel. Pécsen hunyt el 1923. május 3-án, sírja a Központi temetőben található.

Galéria