DR. APÁTHY ÁRPÁD közjegyző

közjegyző Besztercén, közjegyző Mohácson


883. március 2-án született Nagyszebenben, Apáthy Gyula járásbíró és Jakabházy Piroska gyermekeként. Az elemi iskola elvégzése után a székelyudvarhelyi 1901-ben érettségizett. Jogi tanulmányait a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen folytatta. A diploma megszerzését követően ügyvédbojtárként dolgozott, majd 1911. július 1-jén sikeres ügyvédi szakvizsgát tett
Marosvásárhelyen. 1911-ben házasságot kötött Sebesy Laurával, akitől egy fi úgyermeke született1912-ben, ifj . Apáthy Árpád. Mint népfelkelő önkéntes 1915. február 16-án vonult be a székelyudvarhelyi császári és királyi 82. gyalogezredbe. Innen a nagyszebeni
22. egészségügyi különítményhez vezényelték, majd Marosvásárhelyre, a tartalékkórházhoz osztották be. 1916. december 4-től címzetes szakaszvezető. Első felesége halála után, 1917. október 25-én újra házasságot kötött. Második házastársa Schickl Izabella volt, akitől
Sonja nevű lánya született. 1918. November 17-én végleg leszerelték. Ügyvédi gyakorlatot Marosvásárhelyen folytatott 1913. március 7-től egészen 1919. április 28-ig, ekkor a román hűségeskü megtagadása miatt a lajstromból törölték. Ekkor családjával együtt Magyarországra költözött. Rövid ideig a Belügyminisztériumban segédfogalmazó, majd ideiglenesen nyugdíjazták. A Budapesti Ügyvédi Kamara tagjaként 1923. január 13-tól 1928. július 28-ig ismét ügyvédi gyakorlatot folytatott. 1928-tól közjegyzőhelyettesként dolgozott, először dr. Richter Richárd, majd dr. Kovácsy Zoltán és dr. Fodor Antal budapesti közjegyzők mellett. A miniszter 1941-ben közjegyzőnek nevezte ki a felvidéki Besztercére, ahonnan a háború végén ismét menekülnie kellett. 1946-ban Mohácsra helyezték át, ahol élete végéig közjegyzőként dolgozott. 1949. március 22-én hunyt el Mohácson, sírja a helyi katolikus temetőben található.