szilvás- és divékujfalusi Dr. Ujfalussy Ödön

kir. közjegyző Lőcsén (1906–1920) kir. közjegyző Letenyén
(1921–1928)Szepeskörtvélyesen született 1874. Május 24-én, szilvás- és divékujfalusi Ujfalussy Viktor földbirtokos és lipóczi Ketzer Anna gyermekeként. Alap- és középfokú tanulmányai elvégzését követően, 1892 és 1896 között a jogi egyetem hallgatója Budapesten, ahol 1899. február 18-án szerzett doktorátust.
Az igazságügyi miniszter 1906-ban Lőcsére nevezte ki közjegyzőnek. 1921. március 5-én Szepeskörtvélyesen kötött házasságot márkus- és batizfalvi Máriássy Ilonával. Az impériumváltozás következtében a fiatal párt kiutasították Csehszlovákiából. Menekült közjegyzőként rövid
ideig vonatvagonban volt kénytelen lakni Magyarországon. A miniszter 1921-ben helyezte át Letenyére, ahol a közjegyzőnek új életet kellett kezdeni. Hamar beilleszkedett a város és a megye
társadalmi, kulturális és politikai életébe. Szinte egész életét a köznek szentelte, a letenyei
értelmiségiek egyik vezető tagja volt, aki soha nem hiányzott semmiféle értékes,
hazafias mozgalomból. Három gyereke született Letenyén: Ödön, István és András.
Sokat dolgozott azon, hogy a közjegyzők is kaphassanak nyugdíjat. Viszonylag fi atalon, 1928. október 3-án, ötvennégy éves korában hunyt el Letenyén. Sírja ma Szepeskörtvélyesen a templomkertben
található.