1899. eseményei

1899. eseményei


Simonovics Kornél sásdi járásbírósági telekkönyvvezető Barna Lajos sásdi királyi közjegyző ellen „botrányos magaviselete” miatt fegyelmi eljárás megindítását kérte. Ezt a kamara megtagadta, mivel ebben az ügyben már korábban büntetőeljárás indult. A feljelentés alapját az képezte, hogy Barna Lajos szerelmi viszonyt létesített Simonovics leányával, azonban később sem vette őt el feleségül. Barna Lajost a bíróság sem marasztalta el. A Magyar Királyi Kúria jogerősen elbírálta és befejezte a Blum Béla ellen indított fegyelmi eljárást. „Blum Béla dr. pécsi királyi közjegyzőnek a fegyelmi vétsége abból áll, hogy egy írásbeli beadványában a Pécsi Közjegyzői Kamara és annak elnöke ellen erősebb kifejezést használt. A fegyelmi tanács feddésre ítélte a közjegyzőt.” Az 1899-ben megtartott közgyűlésen Bánffay Simont már 25. alkalommal választották meg a kamara elnökének. Az elnöki tevékenységének ellátásáért a közgyűlés ismételten köszönetet mondott.