BARANYAI (BLUM) BÉLA kir. közj. Kőszegen, Pécsen

kir. közjegyző Kőszegen, kir. közjegyző Pécsen


1856. március 4-én született Budapesten. Apja néhai Blum János egyes források szerint
malomtulajdonos volt. Elemi és középiskolai tanulmányai elvégzését követően, 1873-tól a Budapesti Tudományegyetem jogi karán tanult, személye több évig a rendkívüli hallgatók között található. 1879.
október 7-én sikerrel letette az első szigorlatot, majd 1891. május 21-én doktorrá avatták.
1879. október 13-tól 1881. áprils 24-ig közjegyzőjelöltként dolgozott Rupp Zsigmond
budapesti királyi közjegyző mellett, majd ügyvédjelölt volt dr. Kis Károly ügyvédnél a Budapesti Ügyvédi Kamarában. Budapesten 1882. január 21-én kötött házasságot Scheich Rózával, akitől egy leánygyermeke született. 1882 novemberében sikeres ügyvédi vizsgát
tett, ekkor saját ügyvédi irodát nyitott a fővárosban. Az igazságügyi miniszter 1884-ben közjegyzőnek nevezte ki Kőszegre, ahonnan saját kérésére 1888. december 31-ével Pécsre helyezte át.
Nagy képzettsége és olvasottsága révén Pécs város társadalmi és politikai életében hamar vezető szerepre tett szert. Lelkes híve volt a Magyar Szabadelvű Pártnak és Bánff y Dezső bárónak. Nevét belügyminisztériumi engedéllyel 1898-ban Baranyaira változtatta. Rendszeresen publikált A Jog, a Jogtudományi Közlöny vagy a Magyar Jogász Újság folyóiratokban, de írt cikket a Pesti Hírlapba is.
Az öröklési jog témakörében több könyvet és monográfi át írt, ezek közül kiemelkedik Fodor Ármin (szerk.) Magyar Magánjog V. Könyvében az Öröklési jog c. rész, ahol szerzőtársként jelenik meg. Nevéhez fűződik a Pécsi Királyi Közjegyzői Kamara 1902-ben megjelent emlékiratának szerkesztése is. A Pécsi Királyi Közjegyzői kamara közgyűlése 1902-ben a kamara elnökének választotta. Az elnöki posztot csak pár évig tölthette be, mert elborult elméje miatt 1906-ban gondnokság alá helyezték. Amikor szellemi képességeit túlfeszített idegessége megtörte, és e szomorú tényt tovább palástolni már nem lehetett, felesége Budapestre kísérte, ahol eleinte a Schwartzer gyógyintézetben helyezték el azon reményben, hogy csak múló tünetekről van szó. A reménység hiúnak bizonyult, mert dr. Baranyai Béla elméjére örök sötétség borult. Az angyalföldi intézet szerencsétlenjei között talált elhelyezést, pécsi otthonát, házát, ahol közjegyzői irodája is volt, Fürst Gyula bankár vette meg. 1916. február 20-án, hatvankét éves korában hunyt el az angyalföldi elmegyógyintézetben, hosszú, kínos szenvedés után. Budapesten temették el pár nappal később, sírja ismeretlen.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. BÁNFFAY (BAUMHOLTZER) SIMON közj. Pécs
 2. BUBREG MIHÁLY kir. közjegyző Pécsen
 3. DR. APÁTHY ÁRPÁD közjegyző
 4. DR. BATTA PÉTER közjegyző Palánkán
 5. DR. CSÁKAY ALBERT
 6. Dr. Csaplár Vilmos (1884-1978)
 7. DR. CSEMPESZ DÉNES (1894–1977)
 8. DR. GÁSPÁR (GOLDBERGER) ÖDÖN
 9. DR. JELEN MIKLÓS, közj. Pécsen
 10. DR. KISS ELEMÉR kir. közjegyző Pécsváradon
 11. Dr. Kiss Emil kir. közjegyző Dárdán
 12. DR. KOLLÁR GYŐZŐ kir. közj. Szentlőrincen
 13. DR. KOVÁCSY ZOLTÁN
 14. DR. KOVÁTS KÁLMÁN, közj. B.füreden, és Pécsen
 15. DR. KRAUSZ GYŐZŐ kir. közjegyző Mohácson
 16. DR. MÜLLHERR ALAJOS kir. közjegyző Pécsen
 17. Dr. Noszlopy Gáspár Perlakon Kir. közjegyző
 18. DR. ÓNODY GÁBOR kir. közj. Pécsváradon
 19. DR. POZSOGÁR REZSŐ
 20. DR. SZILLÉRY (SZILLER) PÉTER
 21. DR. SZIRÁKY LÁSZLÓ kir. közj. Derecskén, Pécsen
 22. DR. SZLÁVI KORNÉL kir. közjegyző
 23. DR. TOLDI (SCHEDEL) BÉLA kir. közj. Pécsen
 24. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI GERŐ (1854–1920)
 25. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI LÁSZLÓ
 26. felsőpulyai Dr. Madarász István, közj. Pécsen
 27. ID. DR. BARNA LAJOS kir. közjegyző Sásdon
 28. Kereseszegi KERESE IMRE
 29. mezőtelegdi Dr. Róth Sándor kir. közjegyző Dárdán
 30. Sebestyén Mátyás közjegyző Perlakon
 31. sikabonyi DR. ANGYAL BÉLA kir. közj. Dunaföldváron
 32. SZABÓ JÓZSEF, közjegyző Mohácson
 33. SZILÁGYI FERENC kir. közjegyző Dárdán
 34. Ursziny Pál kir. közjegyző Dárdán
 35. vámosi SAÁRY VINCZE (1834–1894)
 36. Visy Lajos kir. közjegyző Dárdán
 37. Visy Lajos közjegyző Mohácson
 38. VITÉZ IFJ. DR. BARNA LAJOS közjegyző Sásdon