1900. év eseményei 25. évforduló

1900. év eseményei 25. évforduló


1900-ban a királyi közjegyzői intézmény a fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte. Ünnepi beszédében Bánff ay Simon kamarai elnök megállapította, hogy „e hullámzások között az intézmény el nem merült, hogy a mindenfelől tapasztalt részint irigység, részint ellenszenv, részint az intézmény iránti tájékozatlanság és ebből eredt közöny mellett a közjegyzőség mégis fennáll, az nagy részben a kinevezett egyének erkölcsi súlyának, a köztéren is kifejtett tevékenységeinek és sűrű irodalmi működésének köszönhető, úgy hogy a személyükbe helyezett közbizalom lassanként az intézményre is kezd kiterjeszkedni. 1900-ban a kamarához 23 közjegyzői székhely tartozott. Gyönkre Nozdroviczky Ferenc királyi közjegyzőhelyettes kapott közjegyzői kinevezést.