VITÉZ IFJ. DR. BARNA LAJOS közjegyző Sásdon

közjegyző Sásdon


A Baranya megyei Sásdon született 1897.   július 16-án, id. dr. Barna Lajos királyi közjegyző   és Burger Margit gyermekeként.   Középiskolai tanulmányait a kaposvári állami   főgimnáziumban végezte, majd az 1915–   1916-os tanévben a budapesti Pázmány Péter   Tudományegyetem joghallgatójaként az első   alapvizsgát letette.   1916. augusztus 1-től katonai szolgálatba   vonult. 1917. május 1-től az olasz hadszíntéren   harcolt. Hősies magatartásáért az I. osztályú   Ezüst Vitézségi Éremmel tüntették ki, mint   zászlóst. Az első világháború befejezésével,   1918. november 5-én olasz hadifogságba esett,   ahonnan 1919 november 12-én került haza,   és mint tartalékos főhadnagy szerelt le.   1920-tól tudta csak folytatni jogi tanulmányait   a budapesti egyetemen, ahol 1921.   december 17-én jogtudományi diplomát és   doktorátust szerezett.   A Pécsi Királyi Közjegyzői Kamara 1922.   január 20-án jegyezte be közjegyzőjelöltnek   Sásdra, édesapja mellé. Ezzel egyidejűleg   ügyvédjelölti gyakorlatot folytatott dr. Kerese   György sásdi ügyvéd irodájában. A szükséges   joggyakorlati idő eltelte után, az egységes   ügyvédi és bírói vizsgát Budapesten 1925.   július 1-jén tette le.   1926. szeptember 27-től a kamara a sásdi   közjegyző állandó helyetteseként jegyezte be.   1928 júniusában az olasz harctéren szerzett   kitüntetése alapján vitézzé avatták.   Az igazságügyi miniszter1931. március 19-én,   id. dr. Barna Lajos halála után, a megüresedett   sásdi közjegyzői székhelyre közjegyzőnek   nevezte ki. Tagja volt a közjegyzői fegyelmi   bíróságnak.   1938-tól rendszeresen katonai szolgálatra   hívták be, majd főhadnaggyá léptették elő.   Harcolt a második világháborúban is.   1945-ben, Bécs kiürítésekor megszökött és   hajón Passauba ment, ahol amerikai hadifogságba   esett. Novemberben szabadult és   hazatért Magyarországra.   A hegyháti járás igazoló bizottsága egyhangúlag   igazolta.   Sásdon a Kossuth Lajos u. 18. szám alatt   lakott, ahol a közjegyzői iroda is működött.   Első felesége, Koszits Mária 1947. március   22-én elhunyt, gyermekük nem született.   Második házastársa Császár Jolán, akivel   1948. január 21-én kötött házasságot Sásdon,   1950. január 12-ig működött közjegyzőként,   amikor a polgári közjegyzőséget megszüntették.   Állami szolgálatba nem vették át.   Az új államhatalom megbélyegezte, ezért   a Pécsi Ügyvédi Kamara sem vette fel a soraiba,   így ettől az időponttól kilenc hold területű   ingatlanán gazdálkodott.   Az új rendszer irodáját és balatonföldvári   villáját is elvette, így lassan minden vagyonát   elvesztette. Feleségével 1957-ben Pécsre   költöztek, ahol a Janus Pannonius Gimnáziumban   mint hivatalsegéd dolgozott, majd   pár év múlva nyugdíjazták.   1969. november 18-án hunyt el Pécsen. Sásdon   temették el, édesapjával egy sírban nyugszik.   

Galéria

Kapcsolódó