DR. VÁRNAY ERNŐ (1878-1948)

kir. közjegyző Újvidéken (1907–1920) kir. közjegyző Csurgón (1921–1948)


1878. szeptember 1-jén született Temesváron, Várnay Ernő helyi ügyvéd és Králik Irma gyermekeként. Elemi és középiskolai tanulmányait szülővárosában folytatta. Jogi tanulmányait Budapesten és Kolozsváron végezte. Doktorátust 1904-ben Kolozsváron szerzett, majd 1905-ben ügyvédi szakvizsgát tett Budapesten. 1905. május 27-én Temesváron házasságot kötött baráczházi Capdebó Leonával, akitől Ferenc,
László és György nevű gyermekei születtek. Jogi pályáját mint közjegyzőhelyettes Temesváron
kezdte. 1907. október 31-ei hatállyal az igazságügyi miniszter kinevezte közjegyzőnek Újvidékre. A magyar nyelv mellett németül, franciául, románul és szerbül is beszélt. Az első világháború kitörésekor 1914-ben bevonult katonának a 8. huszárezredhez. Később
Budapestre a katonai parancsnoksághoz osztották be, és 1916-ban főhadnagyi rangban szerelt le.
Az impériumváltás után, 1920-ban hazafias magatartása miatt végleg kiutasították Újvidékről, ezért Magyarországra repatriált. Az igazságügyi miniszter 1921. április 1-jével új közjegyzőséget rendszeresített Csurgón, ahova egyidejűleg dr. Várnay Ernőt kinevezte
közjegyzőnek. Irodáját a Petőfi téren a postával szemben lévő házban, a patika mellett nyitotta meg. Közjegyzői irodájában a rend és a fegyelem uralkodott, munkáját Hencler Irma adminisztrátor segítette. Élénken részt vett a vármegye politikai és
társadalmi életében. Somogy vármegye törvényhatósági bizottságának a királyi közjegyzők által beválasztott, valamint Csurgó település képviselő-testületének virilis tagja volt. Rendszeresen elnökölt a helyi választási bizottságban. Elnökének választotta a csurgói nemzeti kaszinó, de az országzászló bizottság társelnöki tisztét is betöltötte. Szinte az összes csurgói egyesület vezetőségébe beválasztották. Igazgatósági tagja volt a Somogy-Csurgó Takarékpénztár Részvénytársaságnak. Jótékony adományainak emlékét őrzi a csurgói Jézus Szíve katolikus templom egyik üvegablaka is. 1948. október 31-én, hetvenéves korában Csurgón hunyt el, sírja a helyi újvárosi temetőben
található.

Galéria