Dr. Cholnoky Imre

kir. közjegyző Marcaliban (1888–1893)


1851. február 23-án született Bölcskén, Cholnoky Imre ügyvéd és tótváradi Kornis Konstancia gyermekeként. A középiskolát Kalocsán, Pesten és Gyönkön végezte, jogi tanulmányait 1868-tól 1869-ig a Pápai Jogakadémián folytatta. Hosszabb tanulmányi úton járt Németországban és Franciaországban. 1873. május 31-én a Budapesti Királyi Ítélőtábla előtt sikeres ügyvédi vizsgát tett. Ügyvédi irodáját Dunaföldváron nyitotta meg, ahol közel tizenkét éven át gyakorolta hivatását. Önkéntes katonai szolgálatát egy éven át a 8. huszárezrednél töltötte, részt vett Bosznia-Hercegovina okkupációjában. 1884-ben házasságot kötött Rémi Máriával, akitől Imre, Ilona, László, Kornélia és Tibor nevű gyermekei születtek. 1887. június 25-ig volt tagja a Pécsi Ügyvédi Kamarának, ekkor székhelyét a fővárosba tette át. Az igazságügyi miniszter 1888-ban kinevezte királyi közjegyzőnek Marcaliba, ahonnan 1893-ban Szatmárnémetibe helyezték át. A magyar mellett németül és franciául is beszélt. Tevékenyen részt vett a közéletben, tagsággal rendelkezett a vármegyei törvényhatósági bizottságban. Meghatározó szépirodalmi és jogi szakírói munkássága is. 1883-ban a Tolnamegyei Közlönyben Párisi levelek címmel közölt útirajzokat, és ugyanitt jelent meg Fátum című humorisztikus költeménye. A magyar anyagi magánjog kézikönyve 1886-ban jelent meg Budapesten, A hagyatéki eljárás gyakorlati tervezete című tanulmányát 1890-ben Kaposváron publikálta. A helyi lapokban sok köz- és nemzetgazdasági vezércikke jelent meg saját neve vagy a „Rusticus” álnév alatt. Jövedelméből Nagypaládon vásárolt birtokot, amelyre egy kisebb kúriát építtetett. 1915. november 9-én Szatmárnémetiben hunyt el, a helyi római katolikus temetőben helyezték örök nyugalomra.

 

Galéria