Dr. Fabuss Béla

kir. közjegyző Galgócon


kir. közjegyző Galgócon (1916–1939) kir. közjegyző Losoncon (1939–1943) kir. közjegyző Marcaliban (1943–1949)

1881-ben született Trencsén vármegyében, Borcsicon Fabuss Ferenc és Králik Anna gyermekeként. A középiskolát Nyitrán végezte, jogi tanulmányait 1901-től 1905-ig a Budapesti Tudományegyetemen folytatta. Ügyvédi diplomáját 1909. december 13-án vehette át. 1939-ig közjegyzőhelyettesként dolgozott Galgócon, ekkor az igazságügyi miniszter ugyanide közjegyzőnek nevezték ki, majd 1939-ben áthelyezte Losoncra. Házasságot kötött Klein Kornéliával, akitől két gyermeke született: Miklós és Béla. A miniszter 1943. április 21-én áthelyezte Marcaliba. Akik ismerték, azok őszinte, becsületes és mélyen vallásos személyként emlékeztek vissza rá. Családi asztalánál a szegény diákoknak is jutott mindig hely. 1943-ban megkapta a Szent Szilveszter-rend tiszti keresztjét. 1949-ben állami szolgálatba átvették, de rövid idő múlva végelbánás alá vonták és felmentették. Családja megélhetése biztosítása érdekében ügyvédi irodát nyitott Marcaliban. 1952-ben a Pécsi Ügyvédi Kamarából kizárták, mert nem írta alá az ügyvédi esküt. Minimális nyugdíjban részesült, és államosították a családi házát és a marcali polgári iskola mellett lévő földbirtokát is. Feleségével egy ideig Balatonmáriafürdőn egy ismerősük villájában laktak, majd Mikós gyermekükhöz költöztek Budapestre. 1960-ban Budapesten hunyt el, sírja a Farkasréti temetőben található.

Galéria