Dr. Takács Jenő

A miniszter 1917. január 3-án kinevezte közjegyzőnek Sümegre. A háborúból való hazatérése után nyomban elfoglalta közjegyzői hivatalát.


1883. december 2-án született Tapolcán, Takács Jenő helyi királyi közjegyző és Skublics Mária gyermekeként. Elemi iskoláit Tapolcán végezte, 1893-tól a keszthelyi római katolikus főgimnáziumban tanult, ahol 1901. június 12-én érettségizett. Jogi tanulmányait 1901 és 1906 között Budapesten folytatta, majd jogtudományi oklevelét és doktorátusát 1906. május 12-én Kolozsváron szerezte meg. Önkéntesi évét a császári és királyi 16. huszárezrednél szolgálta le. Sikeres vizsgái után, 1910. június 21-én Budapesten ügyvédi oklevelet szerzett. 1910-től 1914-ig Tapolcán édesapja közjegyzői irodájában dolgozott mint közjegyzőhelyettes. Mihályfa településen 1912. július 27-én kötött házasságot Forintos Irmával. Gyermekük nem született. Az első világháború kitörésekor, 1914-ben hadnagyi rangban vonult be a 10. huszárezredhez. A szerb, az olasz és az albán frontokon teljesített szolgálatot a háború végéig. 1918. november 10-én tartalékos századosként szerelt le. Kitüntetései: Signum Laudis, Katonai Jubileumi Kereszt, Károly-csapatkereszt, Háborús Emlékérem. A miniszter 1917. január 3-án kinevezte közjegyzőnek Sümegre. A háborúból való hazatérése után nyomban elfoglalta közjegyzői hivatalát. A vármegyei törvényhatósági bizottság és a községi képviselőtestület virilis tagja volt. Székhelyét 1935-ben a Pécsi Királyi Közjegyzői Kamarától a Szombathelyi Királyi Közjegyzői Kamarához csatolták át. Állami szolgálatba nem vették át, ezért működését 1950. januárjában megszüntette. 1964-ben hunyt el, édesapjával közös sírban nyugszik a sümegi temetőben.

Galéria