Dr. Bernáth Jenő közjegyző Szabadkán

közjegyző Szabadkán (1941–1944) közjegyző Tabon (1946–1950)


1898. február 13-án született Tabon, Bernáth Kálmán főszolgabíró és Razgha Rózsa gyermekeként. Az elemi iskolát Tabon, a középiskolát Győrben, Székesfehérváron és Kaposváron végezte. 1915-ben Székesfehérváron érettségizett. 1915-ben beiratkozott a Királyi Magyar
Pázmány Péter Tudományegyetem jogi karára. 1916-ban tanulmányait megszakítva hadba vonult. Részt vett az első világháború alatt az
orosz és román frontokon zajlott harcokban, 1918-ban főhadnagyi rangban szerelt le. Kitüntetései: Nagy Ezüst Vitézségi Érem,
Károly-csapatkereszt, Erdélyi Emlékérem. A háború befejezése után folytatta jogi tanulmányait, diplomáját 1921. április 30-án szerezte meg Budapesten. Joggyakorlatát a Székesfehérvári Ügyvédi Kamarában dr. Mihályfi József és dr. Király Tibor ügyvédek irodájában töltötte Enyingen ügyvédjelöltként. 1924-ben a kormányzó a világháborúban szerzett érdemei elismeréseként vitézzé avatta. 1925. június 8-án sikeresen letette az ügyvédi vizsgát Budapesten, majd ezt követően felvették a Kaposvári Ügyvédi Kamara névjegyzékébe, Tabon dolgozott mint ügyvéd. 1929. június 8-án Budapesten házasságot kötött Hallóssy Katalinnal, akitől Flóra, Klára, Katalin, Veronika, Tibor, Ilonka, Rózsika, Mária, Kálmán, Jenő, Erzsébet és Kinga nevű gyermekei születtek. Az igazságügyi miniszter 1941. december 25-én kinevezte közjegyzőnek Szabadkára. Székhelyét 1944. október 7-én az orosz haderő benyomulása miatt el kellett hagynia. Visszaköltözött Tabra, ahol dr. Csonka Zénó halála miatt az üresedésben lévő közjegyzői állásra a közjegyzői kamara 1945. január 6-tól hivatalból
kirendelte. 1946. szeptember 28-án a miniszter hivatalosan áthelyezte Tabra. 1950-től állami szolgálatba átvették, a Tabi Járásbíróságon dolgozott közjegyzőként. Mélyen vallásos életet élt. Fiatalkorában sokat sportolt, különösen a teniszt kedvelte, szabadidejében szívesen vadászott. Nagyon szeretett rajzolni. Jó barátságot ápolt Bernáth Aurél festőművésszel, akit minden nyáron meglátogatott Szigligeten. 1966. április 12-én hunyt el Tabon, a helyi temetőben helyezték örök nyugalomra.

 

Galéria