Dr. Alleram Ferenc

(1889–1951) kir. közjegyző Kaposváron (1943–1950)


Zólyom városában született 1889. november 27-én, Alleram Ágoston és Reichenvatter Flóra gyermekeként. Tanulmányai elvégzése után katonai kiképzésben vett részt mint póttartalékos 1911 júliusában és augusztusában. Az első világháború kitörésekor a részleges mozgósítás alatt 1914. július 30-án bevonult katonai szolgálatra. 1918. július 2-án olasz fogságba esett, ahonnan 1919. szeptember 28-án tért haza. Kitüntetései: Károly-csapatkereszt, Bronz Vitézségi Érem, Kis Ezüst Vitézségi Érem, és felterjesztésre került Nagy Vitézségi
Éremre is. Az impériumváltozás után, 1922-ben Magyarországra repatriált és Kaposváron települt le, ahol testvére az állami gimnáziumban oktatott. Berzencén vállalt tanítói állást. Jogi diplomáját 1924. december 12-én szerezte meg Szegeden a Ferenc József Tudományegyetemen. 1925. január 16-tól ügyvédjelöltként dolgozott előbb Csonka József, majd Szenes Andor kaposvári ügyvédek
irodájában. Egységes bírói és ügyvédi vizsgát 1927. április 11-én tett le Budapesten, és még ebben az évben ügyvédi irodát nyitott
Kaposváron. A Pécsi Királyi Közjegyzői Kamaránál 1931. január 1-jén jegyezték be dr. Májay Dezső kaposvári közjegyző helyetteseként.
1932. szeptember 15-től dr. Mártonffy Bogdán kaposvári közjegyző helyetteseként dolgozott. Az igazságügyi miniszter 1943. február
18-án kinevezte közjegyzőnek Szirákra, majd áprilisban áthelyezte dr. Mártonff y Bogdán közjegyző helyére Kaposvárra. Irodáját az
Árpád u. 4. szám alatt működtette. 1945. november 24-én Kaposváron kötött házasságot Forró Ilona tisztviselővel, gyermekük nem született.
1950-ig, a polgári közjegyzőség megszüntetéséig Kaposváron dolgozott, de állami szolgálatba már nem vették át. 1951. május 7-én hunyt el Kaposváron, sírja a helyi Keleti temetőben található.

Galéria