nagy- és kisbakóczi DR. SZMODIS ENDRE

(1856–1923) kir. közjegyző Igalon (1887–1906) kir. közjegyző Tabon (1906–1923)


Somogy vármegyében, Nemesviden született 1856. április 6-án, Szmodis József és Kapotsfy Albertina gyermekeként.
Az elemi iskolát Nemesviden, a középiskolát Nagykanizsán a kegyes tanítórend által fenntartott gimnáziumban végezte, ahol 1875-ben
sikeres érettségi vizsgát tett. Jogi tanulmányait Bécsben és a Budapesti Tudományegyetemen folytatta. Diplomáját 1883. május 5-én szerezte meg Budapesten. 1880. december 20-tól ügyvédjelöltként dolgozott Budapesten. 1883-tól Baranyay Jenő, Gánóczy Flóris, Tokaji Nagy Lajos és Matolcsy Károly közjegyzők mellett dolgozott egészen 1887-ig. Ügyvédi diplomáját 1884. december 15-én
vehette át a fővárosban. 1887. augusztus 15-én az igazságügyi miniszter kinevezte királyi közjegyzőnek az újonnan rendszeresített
közjegyzői székhelyre Igalba. 1888. május 29-én Cegléden házasságot kötött főnöke lányával, Matolcsy Terézzel, akitől Margit és Erzsébet nevű gyermekei születtek. 1906-ban a közjegyzői székhelyt Igalból Tabra helyezték át, így a miniszter Szmodis Endrét
is az új székhelyre helyezte. Irodája a Fő u.12. szám alatt működött. Tagja volt a község képviselő-testületének, szabadidejében sokat vadászott. Családjával együtt Budapestre és Fiumébe járt pihenni. A háború idején vagyona egy részét hadikölcsönbe fektette, és miután ez elúszott, a család egy ideig anyagi gondokkal is küzdött. 1927. március 4-én hunyt el Tabon, a helyi temetőben helyezték örök nyugalomra.

Galéria