Antunovits Mátyás 1828-1912

Antunovits Mátyás 1828-1912


Almási Antunovits Mátyás I828. február 25-én született Bácsalmáson, Antunovits József szabadkai főbíró és bajsai Vojnics Rozália gyermekeként. Testvére, ifjabb Antunovits József hódsági királyi közjegyző volt. Antunovits Mátyás a gimnáziumot Egerben végezte. Ezt követően a bécsi Pázmáneumban teológiai tanulmányokat folytatott. Az 1848/49-es szabadságharcban aktív szerepet vállalt. 1849- július 7-én belepett a Ferdinand huszárezredbe.

A délvidéki harcokban kitüntette magát. Előbb hadnagynak, majd főhadnagynak nevezték ki. E minőségében Puchly János ezredes hadsegéde volt. A szabadságharc bukása után közlegénynek sorozták be, azonban 500 forint váltságdíj megfizetése után alkalmatlannak minősítve elbocsátották. Szabadkán 1851. április 22-én házasságot kötött Kovács Júliával, a tekintélyes városi gyógyszerész, Kovács Antal lányával. Házasságából három gyermek született: József, Ferenc és Anna. Leszerelése után jogi tanulmányokat folytatott, majd Bács vármegye főjegyzőjének választották. l867-ben Bácskossuthíalva (korábban Omoravica) és Apatin főszolgabírójának, 1872-ben Bácsalmás járásbírójának nevezték ki. Királyi közjegyzőnek 1875-ben Szabadkára nevezték ki. A Szegedi Királyi Közjegyzői Kamara alapító tagjai közé tartozott, és egyben az alakuló kamara elnökségének póttagja volt. I 884-ben a kamara elnökségi tagjának választották.9 Közjegyzői hivatása mellett élénk társadalmi szerepet is vállalt Szabadka szabad királyi város közéletében. Vezette a szabadelvű párt helyi szervezetét, és 1872-ben megindította a Havi Krónika című lapot, amely azonban pár szám megjelenése után megszűnt. Az 1873-ban induló Szabadka című hetilap felelős szerkesztője és kiadója volt, de egy év után megvált a laptól. Az 1879. május 18-án 206 taggal megalakult Polgári Olvasókör az első elnökévé választotta. Ugyanebben az évben alakult meg a bunvevácokat tömörítő Pucska kaszina (Pucka kasina) is, amelyben szintén jelentős szerepet játszott. A szabadkai helvi politikában Mamuzsics Lázár polgármester híve volt. 1883-tói tíz éven keresztül töltötte be a városi iskolaszék elnöki tisztségét. Ebben a minőségében szorgalmazta, hogy a városi gimnáziumban minél több pap vállaljon tanári szolgálatot. Később szembefordult Mamuzsics Lázár politikájával, aki I 894-ben egy becsületsértési pert is indított ellene. Akkor kiállt mellette az egyébként vele nem rokonszenvező bunyocvác hetilap, a Nevén is. Több éven keresztül volt a Szegedi Királyi Közjegyzői Kamara elnökségének póttagja, majd rendes tagja is. Közjegyzői irodájában több neves, később kinevezett délvidéki közjegyző teljesített helyettesi szolgálatot. Például 1876-ban Vissy Károly óbccsei, 1877-ben Szlávik N. János (pirosi Szlávi János) palánkai, később újvidéki, 1886-tól Sziklai Soma dettai, majd 1891-ben Vojnich Lajos zentai közjegyző volt nála bejegyezve helyettesként. Antunovits Mátyás 1911-ben lemondott közjegyzői állásáról. Nem sokkal később, 1912. augusztus 1-jén balt meg Szabadkán. A Bajai úti temetőben helyezték örök nyugalomra, felmenői mellé, a ma már mások által használt Antunovits kriptában.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Dr. Gelletich Miklós
 2. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 3. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 4. Babos Péter * 1818-1888
 5. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 6. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 7. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 8. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 9. Dr. Balassa PÁL 1885-1963
 10. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 11. DR. BATTA PÉTER 1881-1960
 12. Dr. Bertin József • 1892-1945
 13. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 14. Dr. Charmant Oszkár
 15. DR. DERNER RICHARD ♦
 16. Dr. Ferenczi Antal . 1883-1944
 17. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 18. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 19. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 20. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 21. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 22. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 23. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 24. Dr. Jelich Mihály » 1881-1961
 25. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 26. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 27. Dr. Király Károly ♦ 1886
 28. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 29. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 30. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 31. Dr. Kurcz Henrik * 1880.
 32. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 33. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 34. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 35. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 36. Dr. Major József ♦ 1895
 37. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 38. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 39. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 40. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 41. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 42. Dr. Noszlopy Gáspár » 1857-1924
 43. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 44. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 45. Dr. Rausch Alfréd » 1904-1945
 46. Dr. Reviczky Jenő 1871
 47. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 48. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 49. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 50. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 51. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 52. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 53. Dr. Sirchich György 1868-1937
 54. Dr. SÓTI Ádám 1874
 55. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 56. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 57. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 58. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 59. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 60. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 61. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 62. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 63. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 64. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 65. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 66. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 67. Dr. Vojnich Lajos 1866-1902
 68. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 69. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 70. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 71. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 72. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 73. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 74. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 75. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 76. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 77. ifj. Dr. Fésűs György
 78. Kovátsfy Ágoston * 1848 körül
 79. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 80. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 81. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 82. Mezey Zsigmond 1849
 83. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 84. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 85. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 86. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 87. Salamon Dénes ♦ 1902
 88. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 89. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 90. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 91. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 92. Ursziny Pál • 1852-1910
 93. Verzár József ♦ 1834-1881
 94. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 95. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 96. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890