Dr. Kiss Emil kir. közjegyző Dárdán

közjegyző Dárdán


1857. március 8-án született Mesztegnyőn, Kiss József jegyző és Müller Franciska Eleonóra gyermekeként. Gimnáziumi tanulmányait 1867 és 1875 között a pécsi ciszterci főgimnáziumban folytatta, majd 1879-ig a Pécsi Jogakadémián
állam- és jogtudományokat tanult. Mint tiszthelyettes részt vett az1878. évi boszniai hadjáratban. Leszerelése után, 1879-től 1880-ig a Pécsi Ügyvédi Kamarában Kiss József mellett dolgozott ügyvédjelöltként, majd joggyakornoki állást kapott a Pécsi Törvényszéken. Jogi ismeretei bővítése céljából 1881-ben Budapestre költözött, ahol az egyetemen letette a szigorlatokat, és 1882. Szeptember 23-án jogi doktorátust szerzett. A Budapesti Ügyvédi Kamarában dr. Schulhof Géza és Kiss Ignác ügyvédek mellett dolgozott ügyvédjelöltként. 1884-ben ügyvédi oklevelet szerzett, és először Budapesten nyitott ügyvédi irodát. Még ebben az évben visszaköltözött
Baranya vármegyébe, és Dárdán folytatta ügyvédi hivatását. Pribék Saroltával kötött házasságából egy leány- és két fi úgyermeke született. Dárdán rövid idő alatt olyan nagy népszerűségre tett szert, hogy a kerület országgyűlési képviselőjének is megválasztották az 1901–1905 közötti ciklusra. A dárdai választókerületben már 1886 óta betöltötte a Szabadelvű Párt elnöki posztját. A megye úri társaságának egyik legnépszerűbb és legrokonszenvesebb tagjának tartották. Tagja volt a törvényhatósági bizottságnak is. Ursziny Pál közjegyző halála után az igazságügyi miniszter Kiss Emilt nevezte ki közjegyzőnek a dárdai székhelyre. Munkája mellett szerkesztette a Délbaranya című hetilapot is. Viszonylag nagy olvasótáborral rendelkezett, mert szinte minden igaz ügyért síkra szállt. Az impériumváltás után, Baranya vármegye déli részének elcsatolását követően, a helyi hatóságok Andrics Tivadart nevezték ki közjegyzőnek, ezért közjegyzői működését 1920. március 15-ével megszüntette. Ugyanakkor nem akarta elhagyni azt a várost, ahol élete
nagy részét töltötte és a közösséget, amelynek tagjaihoz annyi szeretet fűzte, ezért ügyvédi irodát nyitott Dárdán. Hetvenkét éves korában, 1929. október 29-én hunyt el Dárdán, hamvait október 31-én helyezték örök nyugalomra a helyi temetőben.

Galéria