Ursziny Pál kir. közjegyző Dárdán

kir. közjegyző Dárdán


1852. március 11-én született Békéscsabán, Urszinyi Pál helyi földbirtokos és Tóth
Auguszta gyermekeként. Elemi és középfokú tanulmányai elvégzését követően jogi tanulmányait 1873-tól 1874-ig 1879-től Plihál Ferenc nagykanizsai királyi közjegyző mellett dolgozott mint közjegyzőhelyettes. Az igazságügyi miniszter1887-ben kinevezte királyi közjegyzőnek Dárdára.
1887. októb12-én Nagykanizsán kötött házasságot Novinska Leopoldina népiskolai
tanítónővel. Négy gyermeke született: egy fiú és három lány. A Pécsi Királyi Közjegyzői Kamara 1906-ban elnökének választotta, mely tisztséget 1908-ig töltötte be. Dárdán hamar beilleszkedett a város társadalmi életében. Egyenes, őszinte és határozott jelleme miatt gyorsan megkedvelték, közmegbecsülésre tett szert, és a vármegyei törvényhatósági bizottságába is beválasztották.
Súlyos szívbetegségben szenvedett, és ezért minden évben jótékony fürdőkben és gyógyhelyeken
keresett orvoslást. 1908-ban is ilyen gyógykezelésen tartózkodott Buziásfürdőn,
amikor szörnyű csapás érte. Pál nevű tizenöt éves gyermeke egy kiránduláson a Dráva
folyóba fulladt. A történtek tovább rontottak a már amúgy is megromlott egészségi állapotán, és bármily szívós volt a szervezete, mégsem volt képes a halálos kórral hosszasan felvenni a küzdelmet.
Hosszú betegség után, 1910. május 14-én hunyt el Dárdán, a helyi temetőben helyezték örök nyugalomra.

Galéria