Kereseszegi KERESE IMRE

kir. közjegyző Mohácson


1838. július 24-én született Németbolyban, Kerese György és Schuszter Mária gyermekeként. Középiskolai tanulmányait 1947 és 1952 között a pécsi ciszterci főgimnáziumban folytatta, majd jogot a Pécsi Püspöki Joglyceumban hallgatott. Az 1860-as évek elején Baranya vármegye
esküdtje, majd Mohács városának főjegyzőjeként dolgozott. Amikor a település megszűnt rendezett tanácsú város lenni, 1867-től 1871-ig mohácsi szolgabíróként működött. 1872-től az ügyvédi pályán dolgozott. Az igazságügyi miniszter 1875-ben kinevezte Mohácsra királyi közjegyzőnek, a Pécsi Királyi Közjegyzői Kamara alapító tagja. Goócs Annával kötött házasságából három leánygyermeke született: Riza, Ilonka és Mariska. 1886. augusztus 15-én hunyt el Gleichenbergben, hamvait augusztus 18-án a helyi
római katolikus sírkertben helyezték örök nyugalomra.

Galéria