mezőtelegdi Dr. Róth Sándor kir. közjegyző Dárdán

kir. közjegyző Dárdán


Budapesten született 1878. január17-én, apja dr. Róth Ferenc orvos, anyja gelsei Pethő Mária. Középiskoláit Budapesten és Szatmáron végezte, jogi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetemen folytatta. 1911. május 30-án szerzett ügyvédi oklevelet a fővárosban, majd felvételt nyert a Pécsi Ügyvédi Kamara névjegyzékébe. Irodáját Dárdán nyitotta meg. Az első világháborúban mint népfelkelő tiszt
vett részt. 1916 februárjában az orosz frontra vezényelték, ahol részt vett a lucki
áttörésben. A kormány Arany Érdemkereszttel tüntette ki. 1918 novemberében főhadnagyi rangban szerelt le. Hazatérése után folytatta ügyvédi hivatásának
gyakorlását. Megválasztották a Délvidéki Magyar Közművelődési Szövetség helyi
csoportja és a helyi Vöröskereszt Egyesület elnökének. A magyar mellett jól beszélt
németül és szerbül. A Délvidék Magyarországhoz történt visszacsatolásakor,
1941 decemberében a katonai közigazgatás ideiglenesen a közjegyzői
teendők elvégzésével bízta meg. Az igazságügyi miniszter megerősítette közjegyzői
kinevezését. Az újbóli impériumváltás után közjegyzői működése 1944 novemberében végleg megszűnt. 1945. augusztus 31-én, hatvanhét éves korában
hunyt el Dárdán. Sírhelye ismeretlen.

Galéria