Dr. Vojnich Lajos 1866-1902

Dr. Vojnich Lajos 1866-1902


Bajsai dr. Vojnich Lajos I866. június 16-án született Bajsán. Édesapja bajsai Vojnich Simon Károly, édesanyja gomboslalvi Gombos Ilona volt.44 Jogi tanulmányokat 1883 és 1887 között a Budapesti Tudományegyetemen folytatott. Az ügyvédi vizsgát 1890-ben szintén Budapesten tette le. Pályáját közjcgvzőjelöltként kezdte, 1890. október 25-én Antunovits Mátyás szabadkai közjegyzőnél helyezkedett el. Munkája mellett Szabadka sportéletébe is élénken bekapcsolódott. A Lóverseny Egyesület jegyzője volt. Az egyesület versenyein saját lovait is indította. A Szabadkai Sportegyesület rendezvényeinek megvalósításában szintén aktív szerepet vállalt, kirándulásokat, korcsolya és jégpálya ünnepséget szervezett. Az 1899- július 29-én bajsai Yojnics Verával kötött házasságából egyetlen gyermek, Mária Ludovika nevű lánva született.48 Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter 1895-ben Zentára nevezte ki. Közjegyzői működését 1895- június 11-én kezdte meg. Utolsó közéleti szerepléseként 1896. június 8-án Bács-Bodrog vármegye bandériumában az. ezredévi hódoló díszmenetben vett részt. 1900-ban egészségi állapota annyira leromlott, hogy irodájában átmenetileg a szegedi kamara által kirendelt Remitz Márk közjegyző-helyettes látta el a teendőket. Miután egészségi állapota nemi javulást mutatott, 1900. október 15-től visszavette a közjegy-zői iroda vezetését. 1901. június 5-től azonban már elmegyógyintézetben ápolták, és a Szabadkai Királvi Törvényszék végzésével megindult a per a gondnokság alá helyezése iránt. Dr. Vojnich Lajos 1902. április 2-án Szabadkán hunyt el. A helyi lapok nagv részvéttel írtak a fiatalon clhunvt közjegyzőről. A temetése időpontjában a Szegedi Királyi Közjegyzői Kamara kihelyezett elnökségi ülést tartott Szabadkán, és temetési szertartásán az elnökség testületileg vett részt. Sírja a szabadkai Bajai úti temetőben ma is megtalálható.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Babos Péter * 1818-1888
 6. Dr. Balassa Lajos
 7. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 8. DR. BATTA PÉTER 1881-1960
 9. Dr. Charmant Oszkár
 10. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 11. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 12. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 13. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 14. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 15. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 16. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 17. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 18. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 19. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 20. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 21. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 22. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 23. Dr. Reviczky Jenő 1871
 24. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 25. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 26. Dr. Sirchich György 1868-1937
 27. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 28. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 29. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 30. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 31. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 32. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 33. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 34. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 35. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 36. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 37. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 38. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 39. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 40. ifj. Dr. Fésűs György
 41. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 42. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 43. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 44. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 45. Salamon Dénes ♦ 1902
 46. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 47. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 48. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 49. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 50. Ursziny Pál • 1852-1910
 51. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 52. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 53. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890