Dr. Reviczky Jenő 1871

Dr. Reviczky Jenő 1871


Dr. Reviczky Jenő l87I-bcn született. Jogi tanulmányokat 1891 és 1895 között a Pozsonyi Jogakadémián, majd a Budapesti Tudományegyetemen folytatott. Pályája kezdetén dr. Kovaliczkv Elek homonnai közjegyző irodájában közjegyző-helyettesként dolgozott. 1901. december 1 5-től, miután dr. Kovaliczky Eleket Sátoraljaújhelyre helyezték, a homonnai közjegyzői iroda tartós helyetteséül nevezték ki. A tartós helyettesi szolgálat lejárta után követte főnökét Sátoraljaújhelyre, ahol szintén közjegyzőhelyettesként dolgozott. Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter 1904-ben Palánkéra nevezte ki. Palánkai közjegyzői szolgálatát az impériumváltásig látta el. Miután Magyarországra települt, a miniszter Ráckevére nevezte ki közjegyzőnek. Ráckevei közjegyzői irodáját 1921. április 27-én nyitotta meg. Az 1930-as évek elejére a közjegyző egészsége erősen megromlott. Állapota csak súlyosbodott, amikor 1932-ben az irodájában dolgozó Miklós Zsigmond közjegyző-helyettest az iroda írnoka kegyetlenül meggyilkolta 1933. szeptember 2-án lemondott állásáról. Dr. Reviczky Jenő 1939- október 6-án hunyt el.

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Babos Péter * 1818-1888
 6. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 7. Dr. Balassa PÁL 1885-1963
 8. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 9. Dr. Bertin József • 1892-1945
 10. Dr. Charmant Oszkár
 11. Dr. Ferenczi Antal . 1883-1944
 12. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 13. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 14. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 15. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 16. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 17. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 18. Dr. Király Károly ♦ 1886
 19. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 20. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 21. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 22. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 23. Dr. Major József ♦ 1895
 24. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 25. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 26. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 27. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 28. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 29. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 30. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 31. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 32. Dr. Sirchich György 1868-1937
 33. Dr. SÓTI Ádám 1874
 34. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 35. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 36. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 37. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 38. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 39. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 40. Dr. Vojnich Lajos 1866-1902
 41. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 42. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 43. Dr. Zeisz Károly
 44. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 45. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 46. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 47. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 48. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 49. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 50. Salamon Dénes ♦ 1902
 51. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 52. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 53. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 54. Ursziny Pál • 1852-1910
 55. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 56. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 57. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 58. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 59. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890