Dr. Ferenczi Antal . 1883-1944

Dr. Ferenczi Antal . 1883-1944


Dr. Ferenczi Antal 1883. június 8-án született Zentán. Édesapja Ferenczi János, édesanyja Szabó (Tönki) Rozália volt. A középiskolát Zentán végezte. Jogi tanulmányokat 1901 és 1905 között a Budapesti Tudományegyetemen folytatott. Az ügyvédi vizsgát 1913-ban szintén Budapesten tette le. Pályáját zentai ügyvédként kezdte. Az 1914. május 2 3-án Széli Margittal kötött házasságából egyetlen gyermek, Ibolya nevű lánya született.35 A világháború kitörése után bevonult katonának, és az 5. honvéd gyalogezred kötelékében teljesített frontszolgálatot. 1914. végén orosz hadifogságba esett, ahonnan csak 1922-ben térhetett vissza Zentára. Háborús érdemeiért a Károly Csapatkereszt kitüntetésben részesült. Hazatérése után ismét zentai ügyvédként dolgozott. Emellett 1925-ben az Egyetértés című helyi lap felelős szerkesztője volt. Az 1938-ban megjelent Híradó, későbbi nevén Szentai Híradó, 1941-tői Zentai Híradó főszerkesztői tisztét is betöltötted. Az 1941-ben alakult Újvidéki Ügyvédi Kamara központi választmányi bizottsági tagjának is megválasztották. I941-ben az illetékes katonai hatóság ideiglenes megbízással zentai közjegyzőnek nevezte ki. Megbízását 1942-ben az igazságügyi miniszter megerősítette, királyi közjegyzőnek nevezte ki Zentára.w Közjegyzői irodáját 1942. február 8-án nyitotta meg. Szakmai munkája mellett a város közéletének is aktív részese volt. A Délvidéki Magyar Közművelődési Szövetség zcntai szervezete is elnökének választotta. Tagja volt továbbá a Katolikus Legény-egyletnek, és a helyi gazdakörnek is. Érdemeiért 1942-ben a Nemzetvédelmi Kereszt kitüntetésben részesítették. Közjegyzői szolgálata az impériumváltással szűnt meg.

Dr. Fercnczi Antal 1944-ben nyomtalanul eltűnt. Nevét a zentai temetőben az 1944-cs magyar áldozatok emlékműve őrzi.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Babos Péter * 1818-1888
 6. Bánffay Simon
 7. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 8. Dr. Balassa PÁL 1885-1963
 9. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 10. DR. BATTA PÉTER 1881-1960
 11. Dr. Bertin József • 1892-1945
 12. Dr. Charmant Oszkár
 13. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 14. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 15. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 16. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 17. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 18. Dr. Jelich Mihály » 1881-1961
 19. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 20. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 21. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 22. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 23. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 24. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 25. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 26. Dr. Major József ♦ 1895
 27. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 28. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 29. Dr. Noszlopy Gáspár » 1857-1924
 30. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 31. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 32. Dr. Reviczky Jenő 1871
 33. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 34. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 35. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 36. Dr. Sirchich György 1868-1937
 37. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 38. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 39. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 40. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 41. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 42. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 43. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 44. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 45. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 46. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 47. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 48. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 49. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 50. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 51. Mezey Zsigmond 1849
 52. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 53. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 54. Salamon Dénes ♦ 1902
 55. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 56. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 57. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 58. Ursziny Pál • 1852-1910
 59. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 60. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 61. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890