DR. KECK LÁSZLÓ kir. közjegyző Siklóson

kir. közjegyző Siklóson


Gyönkön született 1870. november 17-én,  Keck Antal királyi postamester és Decker  Amália gyermekeként.  Elemi iskoláit Gyönkön, középiskolai tanulmányait  Gyönkön és Nagykőrösön végezte. 1888  és 1893 között Budapesten, a Magyar Királyi  Pázmány Péter Tudományegyetem Jogi Karán  tanult, ahol 1894. december 10-én szerzett  diplomát és doktorátust.  Ügyvédjelölti pályafutását a korszak egyik  leghíresebb ügyvédjénél, Eötvös Károly irodájában  kezdte.  Gyönkön 1897. szeptember 6-án kötött házasságot  Grosch Karolával, akitől Karola,  László, Ilona, László, Antal és Pál nevű gyermekei  születtek.  Ügyvédi oklevele megszerzését követően  1898-ban irodát nyitott Gyönkön, ahol har-  mincéves működése alatt tudásával és tehetségével  a megye első ügyvédei közé emelkedett.  Gyönkön elnöke volt az úri kaszinónak, több  évtizeden át ügyésze, majd tíz éven át alelnöke  a Gyönki Takarékpénztárnak. Az Egységes  Párt gyönki kerületének elnöki tisztségét is  betöltötte. A tolnai református egyházkerület  ügyésze, a Külső-Somogyi Református Egyházmegye  tanácsbírája, a gyönki református  gimnázium fenntartó testületének helyettes  elnöke. Hosszú éveken át tagja volt Tolna  vármegye törvényhatósági bizottságának.  A közélet terén folytatott tevékenysége  elismeréseként 1925-ben kormány-főtanácsosi  1928 novemberében az igazságügyi miniszter  Siklósra nevezte ki közjegyzőnek, ahol hivatását  több mint tíz éven át gyakorolta.  1942. december 17-én Pécsen hunyt el,  Gyönkön temették el a családi sírboltba.