SZABÓ JÓZSEF, közjegyző Mohácson

közjegyző Mohácson


écsen született 1881. december 5-én, Szabó József és Makay Terézia gyermekeként. Elemi iskoláit szülővárosában végezte, majd Kecskeméten a piaristáknál érettségizett. Jogi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetemen folytatta, ahol végbizonyítványát 1904. május 28-án állították ki.
Házasságot kötött Kecskeméten Székács Ilonával 1907. február 16-án, két gyermekük született: Ilona és László. Egy ideig a postán dolgozott, a Magyar Királyi Posta-Távirda igazgatói posztját is betöltötte, majd 1924-ben ideiglenesen nyugdíjazták. 1928. június 27-én a jogtudományok doktorává avatták a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen. Ügyvédjelölti gyakorlati idejét dr. Valkó
Gábor pécsi ügyvédnél töltötte, majd 1934. március 27-én sikeres bírói-ügyvédi szakvizsgát tett Budapesten. Önálló ügyvédi irodát nyitott Pécsen. 1938-tól 1948-ig dr. Gálff y Ferenc szegedi közjegyző mellett dolgozott mint közjegyzőhelyettes. Az igazságügyi miniszter 1948. szeptember 14-ével kinevezte közjegyzőnek Mohácsra, majd saját kérésére rövid idő múlva, november 18-án áthelyezésre került Szegedre, ahol 1949-ig dolgozott. 1951. december 25-én hunyt el Szegeden, ahol a Belvárosi temetőben temették el, sírja ma is itt található.

Kapcsolódó

Személyek

 1. BÁNFFAY (BAUMHOLTZER) SIMON közj. Pécs
 2. BARANYAI (BLUM) BÉLA kir. közj. Kőszegen, Pécsen
 3. BUBREG MIHÁLY kir. közjegyző Pécsen
 4. DR. APÁTHY ÁRPÁD közjegyző
 5. DR. BATTA PÉTER közjegyző Palánkán
 6. DR. CSÁKAY ALBERT
 7. Dr. Csaplár Vilmos (1884-1978)
 8. DR. CSEMPESZ DÉNES (1894–1977)
 9. DR. GÁSPÁR (GOLDBERGER) ÖDÖN
 10. DR. JELEN MIKLÓS, közj. Pécsen
 11. DR. KECK LÁSZLÓ kir. közjegyző Siklóson
 12. DR. KISS ELEMÉR kir. közjegyző Pécsváradon
 13. Dr. Kiss Emil kir. közjegyző Dárdán
 14. DR. KOLLÁR GYŐZŐ kir. közj. Szentlőrincen
 15. DR. KOVÁCSY ZOLTÁN
 16. DR. KOVÁTS KÁLMÁN, közj. B.füreden, és Pécsen
 17. DR. KRAUSZ GYŐZŐ kir. közjegyző Mohácson
 18. DR. MÜLLHERR ALAJOS kir. közjegyző Pécsen
 19. Dr. Noszlopy Gáspár Perlakon Kir. közjegyző
 20. DR. ÓNODY GÁBOR kir. közj. Pécsváradon
 21. DR. POZSOGÁR REZSŐ
 22. DR. SZILLÉRY (SZILLER) PÉTER
 23. DR. SZIRÁKY LÁSZLÓ kir. közj. Derecskén, Pécsen
 24. DR. SZLÁVI KORNÉL kir. közjegyző
 25. DR. TOLDI (SCHEDEL) BÉLA kir. közj. Pécsen
 26. DR. TOLNAY GÉZA kir. közjegyző Siklóson
 27. DR. VARGHA PÁL közjegyző Siklóson
 28. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI GERŐ (1854–1920)
 29. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI LÁSZLÓ
 30. felsőpulyai Dr. Madarász István, közj. Pécsen
 31. ID. DR. BARNA LAJOS kir. közjegyző Sásdon
 32. Kereseszegi KERESE IMRE
 33. mezőtelegdi Dr. Róth Sándor kir. közjegyző Dárdán
 34. Sebestyén Mátyás közjegyző Perlakon
 35. sikabonyi DR. ANGYAL BÉLA kir. közj. Dunaföldváron
 36. SZILÁGYI FERENC kir. közjegyző Dárdán
 37. Ursziny Pál kir. közjegyző Dárdán
 38. vámosi SAÁRY VINCZE (1834–1894)
 39. Visy Lajos kir. közjegyző Dárdán
 40. Visy Lajos közjegyző Mohácson
 41. VITÉZ IFJ. DR. BARNA LAJOS közjegyző Sásdon