DR. VARGHA PÁL közjegyző Siklóson

közjegyző Siklóson


Siklóson született 1897. november 8-án,  Vargha Béla takarékpénztári könyvelő és  Schnábl Mária gyermekeként.  Elemi iskoláit Siklóson, a gimnáziumot 1908  és 1915 között Pécsen végezte. 1916-tól  1920-ig a Pécsi Jogakadémia hallgatója volt,  majd jogtudományi doktorátust Budapesten  1921. június 25-én szerzett.  Az első világháború idején a pécsi 19. honvéd  gyalogezred állományában teljesített katonai  szolgálatot 1915-től 1918-ig. Harcolt az  olasz, az orosz és a román fronton, és mint  tartalékos hadnagy szerelt le. Kitüntetései:  a Bronz Vitézségi Érem és a Károly-csapatkereszt.  Több évig ügyvédjelöltként dolgozott Pécsen  és a fővárosban. 1925. december 7-én sikeres  egységes bírói, ügyvédi vizsgát tett Budapesten.  Még ebben az évben ügyvédi irodát  nyitott Pécsen, majd székhelyét 1928-ban  Siklósra helyezte át.  1930. április 22-én kötött házasságot Józsa  Máriával, akitől Mária és Ágnes nevű gyermekei  születtek.  Szülővárosában hosszú éveken át dolgozott  ügyvédként. Kimagasló szakmai tudása és  hallatlan munkaszeretete eredményeként  megválasztották a Siklósi Takarék- és Hitelegylet,  majd Siklós település, végül Baranya  vármegye tiszteletbeli ügyészének is. Főként  büntetőjogászként tett országos hírnévre  szert. A Magyar Jogászegylet siklósi szervezetének  elnöki posztját is betöltötte.  Az igazságügyi miniszter 1943-ban közjegyzőnek  nevezte ki Siklósra.  A második világháború alatt nem teljesített  harctéri szolgálatot, mint hadigondozó  tiszt működött. 1949-ben a pénzügyminiszter  az adófelszólamlási bizottság elnökének  nevezte ki.  A polgári közjegyzőség megszüntetésekor  állami szolgálatba nem vették át, így feleségével  együtt Nagykanizsára költöztek. 1950.  szeptember 5-től a Zala Megyei Állami Építőipari  Vállalat nagykanizsai telephelyén jogügyi  előadóként, majd nyugdíjas jogtanácsosként  dolgozott 1973ig.  1976. április 13-án hunyt el Budapesten,  a nagykanizsai temető családi sírboltjában  nyugszik.