1895. A kamara története

1895-ben ünnepelte a Pécsi Királyi Közjegyzői Kamara a megalakulásának 20. évfordulóját.


1895-ben ünnepelte a Pécsi Királyi Közjegyzői Kamara a megalakulásának 20. évfordulóját. A jubileum ünneplésére azonban nem került sor, mert meghalt Habsburg József főherceg fi a, László főherceg, így „a tervezett jubiláris bankett a bekövetkezett gyász miatt elmaradt.  Csatlakozva a Szombathelyi Királyi Közjegyzői Kamara felterjesztéséhez, javasolták, hogy az örökösödési eljárás hatálybalépésével együtt a közjegyzői díjszabás is módosításra kerüljön, és a közjegyzői készkiadások közé vegyék fel az írásdíjat. Javasolták továbbá, hogy a közjegyzői állások betöltésénél a miniszter járjon el megfontoltabban, és lehetőség szerint közjegyzőhelyetteseket nevezzen ki a megüresedett    álláshelyekre. „Újabb közjegyzői állások csakis oly helyeken rendszeresíttessenek, ahol ezt a teendők túlhalmozódása okvetlenül megkívánja, és végre a közjegyzői    állásokra elsősorban a közjegyzőhelyettesek neveztessenek ki, és ügyvédek csak az    esetben, ha törvényes képesítéssel bíró helyettesek a pályázók között nem volnának,    és a kamara vonatkozó felterjesztései fi gyelemre méltassanak.