1916-1921. évek eseményei

1916-1921. évek eseményei


1916-ban elhunyt a volt kamarai elnök, Baranyai Béla, amelyről a közgyűlési jegyzőkönyv így emlékezett meg: „Volt elnökünk pedig folyó évi február 20-án fejezte be, az elborult lelkűek szűk falai között, szenvedésteljes életét. Ugyancsak elhunyt Polgár József sümegi közjegyző, akinek a helyére dr. Róth Aurél került kinevezésre. A világháború harmadik évében az ügyforgalom az utolsó teljes békeévhez képest az 1913. évi forgalomhoz képest 50–75%-kal esett vissza. A közgyűlés táviratban köszöntötte Takács Jenő közjegyzőt közjegyzői működésének 40. évfordulója alkalmából. Az 1916-os erdélyi román betörés menekültjeinek a kamara közjegyzői gyűjtést rendezett. 1917-ben lemondott az állásáról Takács Jenő tapolcai közjegyző. A megüresedett közjegyzői állásra az igazságügy-miniszter Róth Aurél sümegi közjegyzőt helyezte át. Tapolcára pedig dr. Takács Jenő közjegyzőhelyettest nevezték ki. 1918. december 24-én meghalt dr. Laubhaimer Oszkár alsólendvai királyi közjegyző, helyére dr. Ónodi Kálmánt nevezték ki, aki az impériumváltás miatt állását már nem tudta elfoglalni. A kamara indítványozta, hogy a közjegyzők működését szabályozó elavult jogszabályok helyett új törvények kerüljenek kidolgozásra. A közjegy- zők hatáskörét képezze a hagyatéki eljárás teljes lefolytatása és az egyes nem peres eljárások közjegyzői hatáskörbe utalása. Az 1918. november 13-i belgrádi katonai egyezmény értelmében a szerb csapatok megszállták Baranya vármegyét. 1920. október 1-jén Plihál Viktor nagykanizsai királyi közjegyző lemondott az állásáról, hogy a helyére dr. Örlei György nagyváradi menekült közjegyzőt lehessen kinevezni. Plihál Viktor lemondása ügyében a tevékenységét szüneteltető pécsi kamara helyett a Budapesti Királyi Közjegyzői Kamara döntött és járt el az igazságügyi miniszternél. Pécs katonai megszállása 1921. augusztus 19-éig tartott. Ez idő alatt a pécsi kamara felügyeleti teendőit megosztva a Budapesti és a Szombathelyi Királyi Közjegyzői Kamara látta el. Az igazságügy-miniszter a pécsi kamara felügyeleti jogkörét 1921. október 30-án állította vissza.46 Egyúttal a bajai és a bácsalmási közjegyzői székhelyeket a szegedi kamarától a pécsi kamarához csatolta át.