1895. A 20 éves jubileum

20 éves jubileum


A 20 éves jubileum alkalmat adott az elnöki tisztséget a megalakulás óta betöltő Bánffay Simon érdemeinek jegyzőkönyvben történő megörökítésére is. Visy Lajos mint levezető elnök pedig kiemelte, hogy a kamarának a megalakulás óta tagjai Plihál Ferenc nagykanizsai, Ziegler Kálmán csáktornyai, Madarász János tamási, Nagy János szekszárdi, Hagymássy Károly paksi és Nagy Ernő szigetvári királyi közjegyzők. 1895-ben már 22 közjegyzői székhely volt a kamara területén. Az ülésről tudósító Budapesti Hírlap közleményéből pedig kiderült, hogy „a tervezett jubiláris bankett a bekövetkezett haláleset miatt elmaradt. A Pécsi Ügyvédi Kamara közlönye, a Pécsi Jogi Közlöny ugyancsak beszámolt a kamara ünnepi közgyűléséről. A kamarát üdvözlő cikket a közjegyzőség szakmai folyóirata is közölte. „Őszinte szívvel kívánjuk tehát, hogy a pécsi királyi közjegyzői kamara mély tudományú elnöke, Bánffay Simon királyi tanácsos úr bölcs elnöklete alatt a jövőben is oly örvendetes tevékenységet és fejlődést mutasson fel, mint a lefolyt húsz év alatt. 1896-ban Mészöly Gerzson dunaföldvári és dr. Matisz Dezső kőrösbányai királyi közjegyzők egymással székhelyet cseréltek. Dr. Cottely Géza bonyhádi királyi közjegyző pedig Budapestre került áthelyezésre. A megüresedett bonyhádi székhelyre dr. Papp József szekszárdi királyi közjegyzőhelyettes került kinevezésre.