1906-1907. év eseményei

1906-1907. év eseményei


Baranyai (Blum) Béla 1906-ig látta el a kamara elnöki feladatait. Az 1906. szeptember 8-án megtartott elnökségi ülésen ugyanis Ziegler Kálmán kamarai alelnök bejelentette, hogy Baranyai Béla elméje elborult, és az elnököt gondnokság alá helyezték. Ezt követően Baranyait Budapesten gyógykezelték. A közjegyzői irodáját is magában foglaló pécsi házát egy helybeli kereskedő vásárolta meg. Helyére közjegyzőként dr. Toldi Béla pécsi ügyvédet nevezték ki. A kamara új elnökének pedig dr. Ursziny Pál dárdai királyi közjegyzőt választották meg. Az 1907. évi közgyűlésen Ursziny Pál bejelentette, hogy egészségi állapota miatt nem tudja már többször elvállalni a kamara elnöki tisztségét. Így a kamara új elnökeként Madarász István pécsi közjegyző került megválasztásra. Ursziny Pál az elnöki beszámolójában kiemelte, hogy „…ismét egy év pergett le, mely nemcsak nem váltotta be intézményünk immár égető szükséggé vált reformálásába vetett hitünket, sőt nagy és fontos érdekeinket láttuk játékszerré letörpülni. A kamarát ért személyi csapásokat még tetézte abban az évben, hogy 1907. április 17-én meghalt dr. Ziegler Kálmán csáktornyai királyi közjegyző, aki több éven keresztül a kamara alelnöki tisztségét is betöltötte.