1892. A koronázási ünnepségek

A kamara története


1892-ben ünnepelte I. Ferenc József apostoli király a koronázásának 25. évfordulóját.   Ebből az alkalomból a kamara a Budapesti Királyi Közjegyzői Kamara   kezdeményezésére, a többi közjegyzői kamara hozzájárulásával, egy hódoló feliratot   tartalmazó díszalbumot készíttetett, amelyre válaszként „Ő Felsége mindazoknak,   kik a jubileum alkalmából hódoló feliratukkal dinasztikus hűséges érzelmeiknek   kifejezést adtak, királyi üdvözletét és szíve mélyéből jövő köszönetét   tolmácsolni kegyeskedett. A kamara véleményezte továbbá ebben az évben az   örökösödési eljárás módosításáról szóló és a tényleges birtokos tulajdonjogának   a telekkönyvbe bejegyzéséről és a telekkönyvi bejegyzés helyesbítéséről szóló törvényjavaslatot.   Schäffer Alajos kaposvári királyi közjegyző 1892. október 19-én   elhalálozott, és a helyére áthelyezték Plainer Lajos sásdi királyi közjegyzőt.   A megüresedett sásdi közjegyzői székhelyre dr. Barna Lajos közjegyzőhelyettest   nevezték ki. Blum Béla az előző évekről elhúzódó fegyelmi ügyeit a Pécsi Királyi   Törvényszék fegyelmi bírósága elbírálta, és a közjegyzőt feddés fegyelmi büntetésben   részesítette. A közgyűlés után „a kamara területéhez tartozó Baranya, Somogy,   Tolna és Zala vármegyékből nagy számban megjelent közjegyzők a gyűlés után   lakomát rendeztek a Hajó vendéglő helyiségeiben.   1894. január 12-én elhunyt vámosi Saáry Vince keszthelyi királyi közjegyző. Az   igazságügyi miniszter a megüresedett állásra Lénárd Ernő keszthelyi ügyvédet   nevezte ki. További személyi változás volt még abban az évben, hogy ifj . Cholnoky   Imre marcali és Domahidy Sándor szatmárnémeti királyi közjegyzők a miniszter   jóváhagyásával székhelyet cseréltek. Domahidy Sándor a közjegyzői állásáról   a cserét követően lemondott, és a megüresedett állásra dr. Kasza Sándor marcali   ügyvéd került kinevezésre.