1902-1903. év eseményei

1902-1903. év eseményei


1902. június 2-án elhunyt Bánff ay Simon, aki a kamara megalakulásától kezdve 28 éven keresztül folyamatosan ellátta a kamara elnöki teendőit. Rangidős közjegyzőként és korábbi alelnökként a kamara közgyűlése Ziegler Kálmán csáktornyai királyi közjegyzőnek ajánlotta fel az elnöki tisztséget. Ziegler azonban nem kívánta ezt elvállalni, így egyhangúlag Baranyai Bélát választották meg a kamara következő elnökének. A néhai Bánffay Simon pécsi közjegyzői székhelyére dr. Madarász István ügyvédet, Madarász János tamási közjegyző fi át nevezték ki. Az újonnan létesített szentlőrinci állásra pedig dr. Kollár Győző kapott kinevezést. 1903-ban a kamarai tagdíjat – a korábbi mértéket felülvizsgálva – évi 40 korona összegben határozták meg. A polgári törvénykönyv tervezetének módosításához pedig a kamara emlékiratot készített, amelyet Az általános polgári törvénykönyv tervezete a megelőző jogvédelem szempontjából címen dr. Baranyai Béla írt meg.