1927-1928. évek eseményei

1927-1928. évek eseményei


Az 1927. évi kamarai közgyűlésen a közjegyzők ünnepelték és köszöntötték Madarász István kamarai elnököt, aki már 20 éve folyamatosan ellátta a kamara elnöki teendőit. Ebben az évben elhunyt dr. Jakab Lajos igali és dr. Szilágyi János bajai közjegyző. Az igali állásra dr. Jakab Zoltán közjegyzőhelyettest, a bajaira pedig dr. Fehérváry Dezső bajai ügyvédet nevezték ki. Az országgyűlés által elfogadott 1927. évi IV. törvénycikk ugyan átalakította az örökösödési eljárás rendszerét, mégis a közjegyzői irodákra nagy adminisztratív terheket rótt. A kamara erőfeszítése ezért arra irányult, hogy legalább a törvény végrehajtási rendelete enyhítse a közjegyzők kötelezettségeit. Galánffy János debreceni királyi közjegyző és kamarai elnök elkészítette a közjegyzői nyugdíjtörvény tervezetét, amelynek elfogadása lehetővé tette a közjegyzői nyugdíjintézet felállítását. A kamara tagjai részt vettek a Debrecenben rendezett első országos vándorgyűlésen. A közjegyzői felsőházi tagválasztáson az elektorok a felsőházba Madarász Istvánt tagként, dr. Jedlicska Béla szegedi királyi közjegyzőt pedig póttagként választották meg. 1927-ben Tolnay Géza siklósi és dr. Berzsenyi János lengyeltóti királyi közjegyzők, 1928-ban pedig Kamarás Imre bácsalmási közjegyző hunyt el. Lengyeltótiba dr. Hanny Andor keszthelyi ügyvéd, Bácsalmásra dr. Hódy Mózes volt szabadkai közjegyző, míg Siklósra dr. Keck László nyert kinevezést. Az év legfontosabb közjegyzői eseménye az 1928. május 27–29. között Pécsett megtartott vándorgyűlés volt.