1945. Berendezkedés a háború után

Berendezkedés a háború után


A kamara felvette a kapcsolatot a Debrecenben megalakult Ideiglenes Nemzeti Kormánnyal, és több felterjesztéssel éltek annak igazságügy-miniszteréhez. Többek között kérték, hogy a közjegyzők megnevezéséből töröljék a jogszabályban a királyi címet, és helyette az állami megjelölést használhassák. A háborús helyzet volt az oka annak is, hogy szünetelt a közjegyzők statisztikai adatszolgáltatása, így a kamara sem tudta az összesített statisztikáját megszerkeszteni. A kamara területéhez tartozó német nemzetiségű vidékeken szünetelt a hagyatékok átadása, mivel a német lakosságot érintő jogfosztó rendelkezések végrehajtási utasítása nem jelent meg. További zavart okozott a közjegyzők működésében, hogy szünetelt a közlöny megjelenése, és így a közjegyzők szakmai tájékoztatása elmaradt. Ezt a hiányt a kamara úgy próbálta pótolni, hogy tagjainak eseti tájékoztatást adott körlevél formájában a hatályba lépett jogszabályok közjegyzői jogalkalmazást érintő kérdéseiről. Hosszú idő után változás történt a kamara elnöki tisztségében is. Dr. Angyal Béla nem vállalta tovább a kamara elnöki funkcióját, ezért új kamarai elnöknek dr. Siklósi Tamás bonyhádi királyi közjegyzőt választották meg. A kamara elnökhelyettese pedig az elnökség tagjának továbbra is megválasztott dr. Angyal Béla lett.