1910-1915. évek eseményei

1910-1915. évek eseményei


1910-ben elhunyt Madarász János tamási és Ursziny Pál dárdai közjegyző. A közgyűlésen őket búcsúztató Madarász István kamarai elnök így jellemezte a tevékenységüket: „Egy immár letűnő kor puritán alakjai voltak, hosszan éltek, áldásosan dolgoztak a köz érdekében, röviden és anyagi eredmény nélkül családjaik javára. A megüresedett tamási közjegyzői állásra dr. Mester József közjegyzőhelyettes, míg a dárdai állásra dr. Kiss Emil ügyvéd kapott kinevezést. 1913-ban Visy Lajos mohácsi királyi közjegyző lemondott az állásáról. Az igazságügyi miniszter a megüresedett állásra Angyal Béla dunaföldvári királyi közjegyzőt szabálytalanul, pályázat kiírása nélkül helyezte át Mohácsra. A közjegyzői rendtartást sértő kinevezési gyakorlat ellen felszólalt dr. Charmant Oszkár, és javasolta, hogy a pécsi kamara véleményének beszerzése után tiltakozzanak a társkamarák a miniszter törvénytelen gyakorlata ellen. Az előző évben kitört világháború 1915-ben már nemcsak a közjegyzői irodák ügyforgalmának további csökkenésében éreztette hatását, hanem abban is, hogy több közjegyző és közjegyzőhelyettes a harctéren teljesített katonai szolgálatot. Katonai szolgálatának teljesítése közben halt hősi halált dr. Bergmann Andor nagykanizsai királyi közjegyzőhelyettes. A kamara ugyanakkor igyekezett eljárni, hogy a közjegyzőket mentesítsék a katonai szolgálat teljesítése alól, mivel ezt indokolta a közjegyzői irodák működőképességének fenntartása. Toldi Béla pécsi közjegyző 1915. január 12-én elhunyt, a helyére Angyal Béla mohácsi közjegyző került áthelyezésre, ismételten pályázat kiírása nélkül.