1947-48. évi események

1947-48. évi események


1947. május 30-án elhunyt dr. Csányi László szekszárdi közjegyző. Helyére dr. Bándy Pál kapott kinevezést. Lengyeltótiba pedig dr. Lukács László ügyvédet nevezték ki. Dr. Medvegy György igali közjegyzőt a népbíróság állásvesztésre ítélte. Nagy problémát okozott továbbra is, hogy a Közjegyzők Közlönye nem jelenhetett meg, aminek az volt az oka, hogy a békeszerződés ratifikációs okmányait a magyar kormány még nem helyezte letétbe, ezért a Szövetséges Ellenőrző Bizottság g nem adott engedélyt a lap kiadására. A kamara a közlöny hiányát a tagoknak megküldött, sokszorosított kamarai körlevelekkel igyekezett pótolni. 1948-ban elhunyt dr. Szlávy Kornél mohácsi közjegyző. A helyére dr. Szabó József szegedi közjegyzőhelyettest nevezték ki. A megüresedett igali közjegyzői állást pedig dr. Gerlai Károly budapesti ügyvéd töltötte be. A kamara közjegyzőinek kezdeményezésére az igazságügyi kormányzat nem reagált.