1928. Vándorgyűlés

Vándorgyűlés 1928.


Madarász István a vándorgyűlés nyitó előadásában kiemelte a közjegyzői nyugdíjintézet felállításának fontosságát.

Dr. Pálff y Gyula pedig a módosított örökösödési eljárásról tartott előadást, azzal, hogy a közjegyzők hatáskörébe kerüljön a hagyatékátadó végzés meghozatala is. Előadta, hogy a bírói végzés helyett a közjegyzői által kiállított hagyatéki osztálytanúsítvány legyen az az okirat, amely az örökösödést hivatalosan tanúsítja és a telekkönyvi bekebelezés alapjául szolgáljon. Dr. Rónay Károly, az egylet elnöke előadásában kiállt amellett, hogy a korlátolt felelősségű társaságok megalakítására és a részvénytársasági jog átalakítására vonatkozó törvényjavaslatot fogadjon el a kormányzat. Dr. Szemerjay-Petrán Tibor a királyi közjegyzőség jövőjéről beszélt, különös tekintettel a közjegyzői hitelesítésekre. Dr. Gálff y Ferenc pedig a közjegyzőhelyettesek jogállását elemezte, kitérve az Igazságügyi Minisztérium kinevezési gyakorlatára. „A pécsi vándorgyűlésen a közjegyzői díjrendelet kiegészítését és a helyszíni hagyatéki tárgyalások díjainak megállapítására vonatkozó rendeletek alkalmazását is megvitatták. A vándorgyűlés kulturális programja Pécs látnivalóinak: a püspöki székesegyháznak, a Dóm Múzeumnak, valamint a Széchenyi téri volt török mecsetnek a megtekintése volt. A vándorgyűlés 2. napján pedig a mecsekszabolcsi szénbányát (István tárna), majd pedig a máriagyűdi kegyhelyet és a siklósi várat nézték meg az érdeklődő közjegyzők. Ezt követően pedig a harkányi gyógyfürdőben nyílt fürdési lehetőség a kirándulók számára. A kamara területén történt új székhelyek létesítésével a közjegyzők száma 34 főre emelkedett, akiknek a munkáját 13 közjegyzőhelyettes segítette. Az igazságügyi miniszter azon kinevezési politikája, hogy a megüresedett közjegyzői állásokra ügyvédeket nevezett ki, oda vezetett, hogy a kamara elnökségi tagjai le kívántak mondani a tisztségükről. A Pesthy Pál igazságügy-miniszter helyére kinevezett dr. Zsitvay Tibor viszont egy ankétot hívott össze a közjegyző kar tagjai számára, amin megvitatták a közjegyzők helyzetét javító intézkedéseket, különösen a közjegyzőhelyettesekre hátrányos kinevezési gyakorlat megváltoztatását. 1928. október 3-án elhunyt Ujfalussy Ödön letenyei királyi közjegyző. A helyére dr. Kovácsy Zoltán kapott kinevezést, aki még az iroda megnyitása előtt Kispestre lett átnevezve. A letenyei közjegyzői állást véglegesen dr. Csempesz Dénes letenyei ügyvéd töltötte be. Az újonnan létesített Bácsalmás 2. számú székhelyre pedig dr. Tarajossy Sándor bajai ügyvéd került kinevezésre.